014 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

2023, 2022, 2021

Обговорення завершується: 20.08.2023

Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:  Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант/Контактна особа: – Галина Білецька ,

електронна адреса: biletska_galina2017@ukr.net

Обговорення завершується: 20.05.2022

Спеціальність: 014 Середня освiта

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Магістр. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант (керівник проєктної групи): Г.А. Білецька, док.пед.наук, доц.

Контактна особа: Г.А. Білецька biletska_galina2017@ukr.net

Обговорення завершується: 23.04.2021

Спеціальність: 014 Середня освiта

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Магістр. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант (керівник проєктної групи): Г.А. Білецька, док.пед.наук, доц.

Контактна особа: Г.А. Білецька biletska_galina2017@ukr.net