014 – Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

2023, 2021

Рік введення в діб: 2023

Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, які володіють теорією, методикою і сучасними технологіями навчання біології та основ здоров’я, здатні інтегрувати знання для вирішення складних завдань у мультидисциплінарних контекстах та здійснювати інноваційну педагогічну діяльність.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі освіти/педагогіки за спеціальністю середня освіта. Освітньо-професійна програма забезпечує формування особистості педагога із сучасним природничо-науковим світоглядом, системними знаннями, уміннями і навичками, достатніми для організації особистісно-орієнтованого, компетентнісного та інтегрованого навчання біології та основ здоров’я і вирішення завдань Нової української школи.

Особливості програми: Підготовка вчителя біології та основ здоров’я, здатного інтегрувати знання з біології, екології і природознавства для формування в учнів цілісної природничо-наукової картини світу та реалізації ідей освіти для сталого розвитку.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, які володіють теорією, методикою і сучасними технологіями навчання біології та основ здоров’я, здатні інтегрувати знання для вирішення складних завдань у мультидисциплінарних контекстах та здійснювати інноваційну педагогічну діяльність.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі освіти/педагогіки за спеціальністю середня освіта. Освітньо-професійна програма забезпечує формування особистості педагога із сучасним природничо-науковим світоглядом, системними знаннями, уміннями і навичками, достатніми для організації особистісно-орієнтованого, компетентнісного та інтегрованого навчання біології та основ здоров’я і вирішення завдань Нової української школи.

Особливості програми: Підготовка вчителя біології та основ здоров’я, здатного інтегрувати знання з біології, екології і природознавства для формування в учнів цілісної природничо-наукової картини світу та реалізації ідей освіти для сталого розвитку.