014 – Англійська мова і література

2023, 2021, 2020, 2019, 2017

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВIТА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література»

Мета освітньої програми: Підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця – вчителя іноземної мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями з фахових дисциплін, інноваційними методами і технологіями навчання, навичками їх практичного застосування в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО); здатний до творчої педагогічної діяльності, неперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська), додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька) Програма спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької) і зарубіжної літератури, оволодіння сучасними методиками викладання іноземної мови та зарубіжної літератури, педагогічними технологіями організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

Особливості програми: Програма поєднує вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови), зарубіжної літератури, філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з педагогічною практичною підготовкою, що забезпечує можливість викладання у закладах загальної середньої освіти. Програма ґрунтується на сучасних дослідженнях у сфері педагогіки, психології, методики викладання, філології, зарубіжної літератури, перекладу.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВIТА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література»

Мета освітньої програми: Підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця – вчителя іноземної мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями з фахових дисциплін, інноваційними методами і технологіями навчання, навичками їх практичного застосування в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО); здатний до творчої педагогічної діяльності, неперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська), додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька) Програма спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької) і зарубіжної літератури, оволодіння сучасними методиками викладання іноземної мови та зарубіжної літератури, педагогічними технологіями організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

Особливості програми: Програма поєднує вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови), зарубіжної літератури, філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з педагогічною практичною підготовкою, що забезпечує можливість викладання у закладах загальної середньої освіти. Програма ґрунтується на сучасних дослідженнях у сфері педагогіки, психології, методики викладання, філології, зарубіжної літератури, перекладу.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВIТА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література»

Мета освітньої програми: Підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця – вчителя іноземної мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями з фахових дисциплін, інноваційними методами і технологіями навчання, навичками їх практичного застосування в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО); здатний до творчої педагогічної діяльності, неперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська), додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька) Програма спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької) і зарубіжної літератури, оволодіння сучасними методиками викладання іноземної мови та зарубіжної літератури, педагогічними технологіями організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

Особливості програми: Програма поєднує вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови), зарубіжної літератури, філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з педагогічною практичною підготовкою, що забезпечує можливість викладання у закладах загальної середньої освіти. Програма ґрунтується на сучасних дослідженнях у сфері педагогіки, психології, методики викладання, філології, зарубіжної літератури, перекладу.

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВIТА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література»

Мета освітньої програми: Підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця – вчителя іноземної мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями з фахових дисциплін, інноваційними методами і технологіями навчання, навичками їх практичного застосування в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО); здатний до творчої педагогічної діяльності, неперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська), додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька) Програма спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької) і зарубіжної літератури, оволодіння сучасними методиками викладання іноземної мови та зарубіжної літератури, педагогічними технологіями організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

Особливості програми: Програма поєднує вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови), зарубіжної літератури, філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з педагогічною практичною підготовкою, що забезпечує можливість викладання у закладах загальної середньої освіти. Програма ґрунтується на сучасних дослідженнях у сфері педагогіки, психології, методики викладання, філології, зарубіжної літератури, перекладу.