Завершення курсів підвищення кваліфікації «Інноваційні технології в освіті: міжнародний проєктний досвід»

2 лютого у Хмельницькому національному університеті відбулась презентація результатів тренінгу «Проблемно (проєктно)-орієнтоване навчання для покоління постміленіалів».

Проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Катерина Скиба подякувала тренерам за те, що вони постійно здобувають міжнародний досвід. Закликала усіх викладачів і в подальшому брати участь у міжнародних проєктах, оскільки це впливає на рейтинг університету, якість освіти у нашому закладі освіти та на рівень професійної майстерності викладачів.

Було подано 45 групових і особистих проєктів, які були спрямовані на вдосконалення основних та вибіркових освітніх компонентів з імплементацією проблемно (проєктно)-орієнтованого підходу, а також на імплементацію такого підходу у діяльність наукових гуртків. Оцінювались проєкти за такими критеріями, як міждисциплінарність та практична цінність сформульованої для здобувачів проблеми, необхідність пошуку нових знань здобувачами для вирішення поставленої проблеми, а також наявність постійного зворотного зв’язку здобувачів із викладачем (як і коли викладач оцінює здобувачів та як і коли здобувачі оцінюють викладача).

Кращі проєкти:

Згідно з наказом ректора учасники курсів підвищення кваліфікації «Інноваційні технології в освіті: міжнародний проєктний досвід» отримали відповідні сертифікати.

Хмельницький національний університет вітає усіх викладачів з успішним проходженням курсів.

Університет і надалі буде докладати зусиль для підвищення фахового рівня професорсько-викладацького складу через те, що надавати якісні освітні послуги є нашим моральним обов’язком і давньою практикою та справою всього суспільства, оскільки освічена молодь – це майбутнє України.

Відділ зв’язків з громадськістю,

кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем