Войнаренко Михайло Петрович

д. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Народився 22 липня 1950 року у селі Струга Новоушицького району Хмельницької області. Освіта вища, в 1976 році з відзнакою закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. В 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а у 1995 р. – докторську дисертацію в галузі економіки. З 1984 року – доцент, з 1996 р. – професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, а з 1999 року – проректор з економічних питань, з 2006 року – проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор університету.

   З його ініціативи в університеті була створена наукова школа із проблем реформування економіки України через удосконалення інституційного середовища і систем управління на рівні регіону через застосування кластерних технологій, впровадження інновацій, інвестування, оподаткування, трансформацію національної системи обліку до міжнародних стандартів. Під його керівництвом підготовлені І захищені 30 кандидатських та 4 докторські дисертації.

   Войнаренко М. П. з 1996 року – член спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій з економічних наук при Хмельницькому національному університеті, а з 2002 року – голова цієї ж ради. Зараз він с членом Координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН України. Наукової ради Міністерства освіти І науки України, Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки (секція гуманітарних і економічних наук), головою Хмельницького обласного товариства «Знання» України, Спілки економістів Хмельницької області, редколегії секції «Економічні науки» Вісника Хмельницького національного університету, членом редколегій українських журналів «Економіст» (м.Київ) та «Економіка: реалії часу» (м. Одеса), російського журналу «Зкономическое возрождение России» (м.Санкт-Петербург) та інших. Опублікував понад 450 наукових праць, зокрема 34 наукових монографій, 12 підручників І навчальних посібників, крім того, 8 книг і 20 статей опубліковано за кордоном. Він є автором спів гімну університету.

   У 2015 році він став першим і наразі єдиним членом-кореспондентом Національної академії наук України на Хмельниччині.

   Войнаренко М. П. є координатором, директором центру з реалізації на Хмельниччині проектів Програми ТАСІS щодо перепідготовки та працевлаштування офіцерів запасу (1995-2002), Українсько-Британської програми (2002-2005). ОБСЄ (2005), а з 2006 року по теперішній час – аналогічної Програми НАТО «Партнерство заради миру».

   Войнаренко М. П. нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». У 2002 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України (2005), Орденом України «За заслуги» III ступеня (2011).