Вчителі фізичної культури підвищили професійну кваліфікацію у стінах університету

З 20 листопада по 1 грудня 2023 року в Хмельницькому національному університеті відбулись чергові курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч. вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти. Під час навчання, на базі кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту, та за підтримки ЦПО ХНУ, вчителі мали можливість оволодіти навчальним матеріалом з сертифікатних програм варіативних модулів «баскетбол», «бадмінтон», «аеробіка».

Як слухачі брали участь 42 вчителі фізичної культури освітніх закладів м. Хмельницького та Хмельницької області. Освітній процес з курсів підвищення кваліфікації забезпечували викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту.

Особливістю проведення цих курсів було використання змішаного режиму, що передбачало поєднання аудиторних занять і занять за дистанційними технологіями з використанням програми «ZOOM».

Працівники закладів освіти на курсах підвищення кваліфікації підвищили свій професійний рівень і педагогічну майстерність, опанували нові та вдосконалили раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності. На підтвердження підвищення кваліфікації, слухачі курсів отримали сертифікати (30 год./1 кред. ЄКТС).

Віта Хіміч,
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту