Стадник Валентина Василівна

д. е. н., проф., професор кафедри менеджменту, директор компетентнісного центру освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм

Народилася 8 січня 1952 р. у селі Владична Хотинського району Чернівецької області в сім’ї вчителів. Свою професійну діяльність розпочала у 1973 р., після закінчення з відзнакою Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування за спеціальністю «Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва». За результатами дипломної роботи отримала авторське свідоцтво. З 1973 р. до 1976 р. працювала завідувачем лабораторіями кафедри хімічної технології цього ж інституту. У 1976-1979 рр, навчалася в аспірантурі при Московському технологічному Інституті. У1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю «Хімія високомолекулярних сполук» у Всесоюзному науково-дослідному і проектному Інституті штучного волокна.

   З 1980 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідницького сектору, асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки І організації побутового обслуговування, потім – кафедри економіки і менеджменту Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. З 2006 р. – професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету. Активно І плідно займалася науково-методичною, виховною і науково-дослідницькою діяльністю, за що у 1986 р. була нагороджена медаллю «За трудову відзнаку». Стадник В. В. розробила повні навчально-методичні комплекси з економічних дисциплін для підготовки студентів спеціальності «Хімічна технологія», видано (у співавторстві) 2 підручники і 5 навчальних посібників для підготовки студентів економічних спеціальностей.

   У 2009 р. захистила в Інституті економіки промисловості НАН України дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук. Автор (або співавтор) більше ніж 200 наукових робіт, зокрема 11 монографій, 25 робіт з методики викладання у вищій школі. Здійснювала керівництво і наукове консультування науково-дослідницькими роботами студентів (шість з яких стали переможцями Всеукраїнських конкурсів Із НДР), 8 аспірантами і одним докторантом. Була активним учасником (керівником і відповідальним виконавцем) багатьох держбюджетних І господарсько-договірних НДР, міжнародних науково-освітніх проектів ТЕМПУС. Завдяки участі в останніх зробила значний внесок у розвиток матеріально-технічної бази університету – оснащення навчальних аудиторій кафедри менеджменту і факультету дистанційного навчання сучасною комп’ютерною технікою.

   Неодноразово нагороджувалася грамотами та грошовими преміями університету, обласної ради, міського голови Хмельницького та Хмельницького міського управління освіти.