Славінська Алла Людвигівна

д. т. н., проф., завідувач кафедри технологи та конструювання швейних виробів

Народилася 29 квітня 1947 р. у с. Ловинь Ріпкинського району Чернігівської області. Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості.

   Славінська А. Л. працює в університеті з 1970 р.: спочатку навчальним майстром у Хмельницькому технологічному Інституті побутового обслуговування, потім – асистентом кафедри технологи виробничих процесів (1970-1974 рр.). старшим викладачем кафедри технології і конструювання швейних виробів у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування (1974-1986 рр.).

   У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2004 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. У1999 – 2005 рр. та з 2013 р. і донині працює на посаді завідувача кафедри технології та конструювання швейних виробів.

   За період своєї наукової діяльності підготувала 11 кандидатів наук, 35 магістрів, була офіційним опонентом 11 кандидатських дисертацій. Із 2005 року – член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну та К 70.052.03 Хмельницького національного університету. З 2012 року – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості.

   Славінська А. Л. – член вченої ради Хмельницького національного університету, редколегії «Вісника Хмельницького національного університету», з 2003 р. – науково-методичної комісії з текстильної та легкої промисловості. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2002 р.), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2012 р.). У 2004 р. присвоєно звання «Заслужений викладач університету».

   Науковий здобуток Славінської А. Л. становить понад 270 опублікованих робіт, серед яких 50 – одноосібних, 2 монографії, 8 патентів. Перелік навчально-методичних праць нараховує 50 найменувань, серед яких 6 навчальних посібників, 17 лабораторних практикумів.

   Під керівництвом Славінської А. Л. на кафедрі працює наукова школа за тематичним напрямом «Теоретичні основи і методичне забезпечення модульного проектування конкурентоздатного одягу».