Склад Вченої ради

Голова Вченої ради
Хмельницького національного університету
Скиба Микола Єгорович,
професор, д.т.н.
тел:(0382)72-80-76
fax:(03822) 67-42-65

Учений секретар Вченої ради
Хмельницького національного університету
Гончар Ольга Іванівна,
професор, д.е.н.
тел. (0382)773614
rada@khmnu.edu.ua

 1. Скиба Микола Єгорович – голова Вченої ради
 2. Матюх Сергій Анатолійович – ректор університету
 3. Лопатовський Віктор Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи
 4. Нижник Віктор Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи
 5. Скиба Катерина Миколаївна – проректор з науково-педагогічної роботи
 6. Синюк Олег Миколайович – проректор з наукової роботи
 7. Фомов Анатолій Дмитрович – проректор з АГР та ВН
 8. Іванішена Тетяна Володимирівна – декан факультету технологій та дизайну
 9. Карпенко Віталій Леонідович – декан факультету економіки і управління
 10. Олександренко Віктор Петрович – декан факультету інженерії, транспорту та архітектури
 11. Павлюк Євген Олександрович – декан факультету здоров’я, психології, фізичної культури та спорту
 12. Рудніченко Євгеній Миколайович – декан факультету управління, адміністрування та туризму
 13. Савенко Олег Станіславович – декан факультету інформаційних технологій
 14. Станіславова Людмила Леонідівна – декан гуманітарно-педагогічного факультету
 15. Третько Віталій Віталійович – декан факультету міжнародних відносин і права
 16. Гончар Ольга Іванівна – учений секретар Вченої ради
 17. Айвазян Олена Борисівна – директор наукової бібліотеки
 18. Корнік Наталя Леонідівна – головний бухгалтер університету
 19. Форкун Ірина Валеріївна – голова комітету вільної профспілки працівників
 20. Вичавка Анатолій Анатолійович – голова профкому студентів
 21. Магльона Анна Вячеславівна – відділ міжнародних зв’язків
 22. Андрощук Ігор Петрович – завідувач відділу ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту
 23. Андрощук Ірина Василівна – завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 24. Базилюк Ельвіра Володимирівна – завідувач кафедри дизайну
 25. Базильчук Олег Вікторович – завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії
 26. Бармак Олександр Володимирович – завідувач кафедри комп’ютерних наук
 27. Бедратюк Леонід Петрович – завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення
 28. Бідюк Наталія Михайлівна – завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації
 29. Бойко Юлія Петрівна – завідувач кафедри германської філології та перекладознавства
 30. Бриндіков Юрій Леонідович – завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки
 31. Вавринчук Микола Пророкович – завідувач кафедри права
 32. Васильківський Дмитро Миколайович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
 33. Ведерніков Михайло Данилович – завідувач кафедри НЯ-інженірингу у бізнес-економіці
 34. Говорущенко Тетяна Олександрівна – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем
 35. Горячок Інна Владиславівна – начальник відділу навчально-виховної роботи
 36. Григорук Павло Михайлович – завідувач кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі
 37. Диха Олександр Володимирович – завідувач кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства
 38. Журба Ігор Євгенович – завідувач кафедри туризму та готельно- ресторанної справи
 39. Захаркевич Оксана Василівна — начальниця НДЧ
 40. Йохна Микола Антонович – професор кафедри менеджменту та адміністрування
 41. Кльоц Юрій Павлович – завідувач кафедри кібербезпеки, начальник центру цифрових технологій
 42. Косенков Володимир Данилович – завідувач кафедри фізики і електротехніки
 43. Косіюк Микола Миколайович – начальник центру кар’єри
 44. Косянчук Тетяна Францівна – начальник центру післядипломної освіти
 45. Красильникова Ганна Володимирівна – завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти
 46. Закрижевська Ірина Василівна – завідувач кафедри маркетингу
 47. Комар Таїсія Василівна – завідувача кафедри психології та педагогіки
 48. Кулешову Світлану Геннадіївну – завідувача кафедри технології та конструювання швейних виробів
 49. Любохинець Лариса Сергіївна – завідувач кафедри економічної теорії, підприємництва та торгівлі, завідувач навчально-методичним відділом
 50. Мазур Микола Петрович – начальник центру заочно-дистанційної освіти
 51. Мартинюк Андрій Віталійович – завідувач кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії
 52. Мартинюк Валерій Володимирович – завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
 53. Мартинюк Інна Станіславівна – начальник відділу кадрів
 54. Міронова Наталія Геннадіївна – завідувач кафедри екології та біологічної освіти
 55. Надопта Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри індустрії моди в легкій промисловості
 56. Олександренко Катерина Валентинівна – завідувач кафедри іноземних мов
 57. Параска Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри хімії та хімічної інженерії
 58. Петрук Наталія Кирилівна – завідувач кафедри філософії та соціально- гуманітарних наук
 59. Подлевська Неля Володимирівна – завідувач кафедри слов’янської філології
 60. Поліщук Олег Степанович – завідувач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
 61. Потапчук Євген Михайлович – професор кафедри психології та педагогіки
 62. Самолюк Олег Григорович – завідувач навчального відділу
 63. Скоробогата Лариса Вікторівна – завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування
 64. Солтик Олександр Олександрович – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту
 65. Ткачук Віталій Павлович – завідувач кафедри технології машинобудування
 66. Тюріна Ніла Марківна – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування
 67. Хрущ Ніла Анатоліївна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
 68. Матковська Марія Анатоліївна – студентка гр. СОБ-21-1
 69. Адамова Катерина Сергіївна – студентка гр. ШВ-22-1
 70. Горбачук Ігор Миколайович – студент гр. АТ-21-1
 71. Гречана Каріна Вікторівна – студентка гр. ЕКОЛ-22-1
 72. Лебідь Дар’я  Павлівна – студентка гр. ПОЛ-21-1
 73. Олексюк Юлія Олександрівна – студентка гр. МР-22-1
 74. Петрова Анастасія Олександрівна – студентка гр. ПП-22-2
 75. Самар Руслан Романович – студент гр. МН-21-2
 76. Швайко Валерія Костянтинівна – студентка гр. КІ2-20-1