Шльосек Франтішек

Шльосек Франтішек – доктор наук хабілітований, професор, iноземний член НАПН України, директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Ґжегожевської у Варшаві, Голова Наукового товариства «Польща-Україна», автор понад 300 наукових праць.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНТІШЕКА ШЛЬОСЕКА

1 жовтня 1943 р. Народився в с. Бучковичі біля м. Бєльська Бяла (Республіка Польща).

1957 – 1965 р. Навчався у промислово-педагогічному технікумі у Варшаві.

1974 р. Закінчив Варшавський політехнічний інститут, факультет машинобудування, спеціальність «інженер».

1978 – 1986 рр. Директор Об’єднання професійних шкіл у Варшаві – URSUS.

1984 р. Захистив докторську дисертацію з педевтології в Інституті освітніх досліджень у Варшаві.

1980 – 1985 рр. Брав участь у колективних дослідженнях в рамках програми «Підготовка, робота і вдосконалення вчителів професійних шкіл».

1985 – 1990 рр. Керівник відділу спеціальних предметів в Інституті підготовки вчителів у Варшаві. Член Бидгощського об’єднання (координатор другого ступеня).

1988 – 1991 рр. – Головний редактор журналу «Szkoła zawodowa» = «Професійна школа», редактор журналу «Бюлетень вчителя професійної школи».

1993 – 1999 рр. Заступник декана з наукової роботи Педагогічного відділу «Радомської політехніки».

1993 – 2011 рр. Член редакційної ради журналу «Pedagogika pracy» = «Педагогіка праці», Отримав сертифікат № 10 «Посол інноваційних ідей і педагогічних практик».

1995 р. Член Президії секції педагогіки праці Польської академії наук, член Програмної ради Головної екзаменаційної комісії Міністерства освіти і спорту Республіки Польща, Член Об’єднання ринку праці при урядовому центрі «Студії стратегічного розвитку».

1997 р. Захистив дисертацію «Дидактика професійно-технічної освіти (на матеріалах професійної освіти Польщі)» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 2008 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; з 2018 року – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України).

1997– 2000 рр. Засновник і ректор Вищої школи педагогічних умінь та управління в Риках.

1999 – 2014 рр. Член Комітету Головної олімпіади технічних знань.

1999 р. Обраний іноземним членом НАПН України по Відділенню педагогіки і психології професійно-технічної освіти (з 2008 р. – Відділення професійної освіти і освіти дорослих).

1999 – 2018 рр. Член редакційної колегії науково-методичного журналу «Професійно-технічна освіта» = «Oświata Zawodowо-Techniczna».

2002 р. Ректор Вищої інженерної школи безпеки й організації праці у Радомі.

2003 р. Професор надзвичайний Академії Святого Хреста, завідувач кафедри «Теорії професійного розвитку». Експерт урядових стратегічних студій з напряму «Професійне навчання і ринок праці».

2002 – 2005 рр. Заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки Подляської Академії в Седльцях.

2005 – 2018 рр. Директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Ґжегожевської у Варшаві.

2006 – 2018 рр. Член Президії, заступник голови секції педагогіки праці Комітету педагогічних наук Польської академії наук.

2011 – 2012 рр. Керівник проекту «Співпраця школи з батькамиопікунами».

2012 – 2018 рр. Член наукової ради журналу «Порівняльна професійна педагогіка» = «Comparative Professional Pedagogy»

2013 р. Присвоєно звання «Почесний доктор – HONORIS CAUSA» Хмельницького національного університету.

2013 – 2018 рр. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи».

2015 – 2018 рр. Член наукової ради журналу «Edukacja Ustawiczna Dorosłych» = «Неперервна освіта дорослих». Член редакційної ради збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» = «Estetyka i etyka działań pedagogicznych».

2016 – 2018 рр. Член наукової ради польсько-українського наукового щорічника «Edukacja Zawodowa i Ustawiczna» = «Неперервна професійна освіта».

2017 – 2018 рр. Член Громадської ради науково-методичного журналу «Рідна школа».

2018 р. Член Польського педагогічного товариства.

НАГОРОДИ

Професора Франтішека Шльосека відзначено національними та відомчими нагородами Республіки Польща, зокрема:

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski = Лицарський хрест ордену Відродження Польщі;

• Złoty Krzyż Zasługi = Золотий хрест за заслуги;

• Srebrny Krzyż Zasługi = Срібний хрест за заслуги;

• Brązowy Krzyż Zasługi = Бронзовий хрест за заслуги;

• Medal Komisji Edukacji Narodowej = Медаль Національної комісії з питань освіти;

• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I-go stopnia = Нагорода міністра народної освіти I ступеня;

• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II-go stopnia = Нагорода міністра національної освіти IІ ступеня;

• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III-go stopnia – trzykrotnie = Нагорода міністра народної освіти третього ступеня – тричі;

• медаль Комісії народної освіти;

• медаль «За заслуги перед Седлецькою Гуманістикою мистецтв імені Княжни Александри Огінської»;

• медаль «40-річчя Об’єднання професійних шкіл URSUS»;

• медаль «За заслуги перед тракторною промисловістю Польщі»;

• медаль «40-річчя Подляської академії».

Професора відзначено нагородами України:

• нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2008 р.);

• Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Медалями Національної академії педагогічних наук України:

• «К. Д. Ушинський» (2008 р.);

• «Григорій Сковорода» (2013 р.);

• «Володимир Мономах» (2018 р.);

• «За заслуги у розвитку Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького» (2011 р.);

• нагрудний знак «За заслуги» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (2018 р.).