Шалапко Юрій Іванович

д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерної механіки та комп’ютерної графіки (2011-2015 р.р.)

Шалапко Ю.І. народився 31 січня 1964 року у м. Хмельницькому. 1986 року закінчив з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і отримав кваліфікацію інженера-механіка. Протягом 1986–1988 р.р. служив у лавах Радянської армії, а з 1989 року працював у Хмельницькому технологічному університеті, пройшовши шлях від асистента до професора.

   1993 року Шалапко Ю.І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Його коло наукових інтересів охоплювало динамічне моделювання, матеріалознавство, біотрибологію, моделювання динамічних процесів у техніці. 2009 року у Хмельницькому національному університеті успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Результати наукових досліджень Шалапка Ю.І. високо оцінено на міжнародних виставках та конгресах.

   Вагомий внесок Шалапко Ю.І. зробив у налагодження міжнародних наукових зв’язків між науковцями, зокрема з Лазерним центром технологій Технологічного університету м. Кельце (Польща), кафедрою автоматизації процесів Університету науки і технологій АГХ м. Краків (Польща), механічним факультетом Університету технологічно-природничого в Бидгощі (Польща), факультетом інженерної механіки Політехніки Шльонської м. Глівіце (Польща), кафедрою конструювання деталей машин Технологічного університету м. Жиліна (Словаччина), кафедрою динамічних систем та трибофізики Берлінського технологічного університету (Німеччина), Європейською науковою фундацією м. Влоцлавек (Польща).

   Шалапко Ю.І. був серед засновників Українсько-польського центру Хмельницького національного університету 2003 року, а 2014 року став директором новоствореного Українсько-польського центру європейської інтеграції.

   Шалапко Ю.І. був активним учасником міжнародних проектів, членом міжнародного моніторингового комітету “Інфо-Нано”, редактором міжнародних наукових журналів, таких як «Проблеми трибології» (UA), «Technológ» (SK), «Materials Engineering» (SK), брав участь у роботі журі, оргкомітетів міжнародних наукових конференцій в Україні, Польщі, Словаччині, Литві, Німеччині, був переможцем обласних конкурсів наукових робіт, автором патентів України, опублікував понад 200 наукових робіт, зокрема 5 монографій у закордонних виданнях. Під керівництвом Шалапка Ю.І. захищено 1 кандидатську дисертацію.

   Шалапко Ю.І. був членом двох спеціалізованих вчених рад. За сумлінну та активну науково-педагогічну працю нагороджувався багатьма грамотами та подяками різних організацій та підприємств, Хмельницького національного університету.