Рудницький В`ячеслав Броніславович

 д. мат. н. (Польща), д. т. н., проф.,. заслужений працівник народної освіти України, академік АН вищої шкоди України, завідувач кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань

Народився 22 червня 1940 р. у с. Долиняни Мур-Куриловецького району Вінницької області. Після закінчення середньої школи працював у колгоспі та шахтах Донбасу, служив у лавах Радянської армії.

   3 1962 р. – студент механіко-математичного факультету Львівського державного університету. У 1967 р. Достроково закінчив університет за спеціальністю «Механіка деформованого твердого тіла». Після закінчення навчання в ЛДУ працював викладачем Хмельницького національного університету. У 1969 р. Вступив до аспірантури ЛДУ, а з 1970 р. Продовжував навчання в аспірантурі Варшавського університету під керівництвом професора Вітольда Новацького, Президента Польської академії наук.

   Після захисту дисертації у 1972 р.. здобув звання доктора математичних наук. З 1972 р. професійна діяльність В. Б. Рудницького пов’язана із Хмельницьким національним університетом. Тут він пройшов шлях від асистента до професора, заслуженого працівника народної освіти України, академіка Академії наук вищої школи України. У 1988 р. в Інституті механіки АН УРСР захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

   Професор В. Б. Рудницький є відомим фахівцем у галузі контактної взаємодії твердих тіл, він створив у Хмельницькому національному університеті відповідну наукову школу. Його дослідження широко відомі у нашій країні та за кордоном і відображені у більш як 340 наукових публікаціях. За його редакцією І авторством на кафедрі видано 85 методичних посібників та підручників з курсу «Вища математика» і три монографії. Він брав участь у численних міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах та семінарах, є членом оргкомітетів та редакцій багатьох наукових журналів. Здійснював підготував 5 кандидатів наук і наукове консультування 2 докторів наук.

   Професор В. Б. Рудницький займається громадською роботою, є членом Європейської Міжнародної асоціації з обчислювальної механіки, спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій ХНУ, керівником кафедрального наукового семінару з механіки та прикладної математики.