Проходження викладачами кафедри психології та педагогіки онлайн-курсу про базові принципи психології для роботи з травмами дітей та дорослих

Навчання протягом життя є нормою для всіх, хто прагне професійного самовдосконалення. Це повною мірою стосується і науково-педагогічних працівників, які зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. Зважаючи на це, викладачі кафедри психології та педагогіки використовують усі можливості для постійного професійного розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

У січні 2024 році викладачі кафедри психології та педагогіки доцент Дарія Карпова, професор Євген Потапчук пройшли онлайн-курс про базові принципи психології для роботи з травмами дітей та дорослих, який створено в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської зі створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Проходження онлайн-курсу дозволило викладачам розширити знання з таких важливих і актуальних для сьогодення питань як: що таке кризова психологія та перша психологічна допомога; як підтримувати дітей у гострих станах та як працювати з ними в лікарнях; які існують методи самомоніторингу та самопідтримки; які бувають типові помилки психологічної допомоги та міфи про ПТСР; як застосовувати доказові методи роботи з травмою.

Отриманні знання є гарним підґрунтям для осмислення і якісного викладання навчальних дисциплін, зокрема таких як:

  • Кризове сімейне консультування (теми «Кризове сімейне консультування при важкій хворобі чи втраті члена сім’ї (учасника бойових дій)», «Кризове сімейне консультування при вирішення проблем, пов’язаних з реабілітацією та реадаптацією членів сімей-учасників бойових дій),
  • Робота психолога з сім’єю (тема «Смерть члена сім’ї як сімейна криза»),
  • Психологія здоров’я (тема «Психічне здоров’я та шляхи його збереження»)
  • Вступ до спеціальності (тема «Категорія понять практичної психології», «Телефонне консультування як екстрена психологічна допомога».

Щиро дякуємо колегам за цікаві заняття та корисну інформацію про базові принципи психології для роботи з травмами дітей та дорослих.

Кафедра психології та педагогіки