Поморова Оксана Вікторівна

д.т.н., проф., завідувач кафедри системного програмування

Народилася 2 червня 1969 р. у с. Кальна Деражнянського району Хмельницької області. В 1992 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика».

   У Хмельницькому національному університеті працює з 1992 р. – спочатку інженером-програмістом бібліотеки університету, а з 2000 р. – асистентом кафедри комп’ютерних систем та мереж. З 2004 р. працює на кафедрі системного програмування, з 2011 р. очолює цю кафедру.

   У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а в 2007 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 05.13.13 з теми «Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп’ютерних систем» у Національному університеті «Львівська політехніка».

   Основні напрями наукових досліджень: методологія та засоби Інтелектуального діагностування комп’ютерних систем; оцінка якості програмного забезпечення критичного застосування. Є керівником наукової школи з технічного діагностування комп’ютерних систем. Автор 8 навчальних посібників та монографій, більше ніж 100 наукових праць. Підготувала двох кандидатів наук. Бере активну участь у наукових конференціях, що проводяться в Україні та за кордоном. Активно підтримує професійне зростання молодих науковців своєї кафедри. За плідну наукову та освітню роботу нагороджена Почесними грамотами МОН України.

   На запрошення читала лекції у Політехнічному університеті м. Кельце, Польща.

   Поморова О.В. є ініціатором та керівником низки міжнародних проектів, зокрема «TEMPUS», які виконуються кафедрою системного програмування. Також до роботи у міжнародних проектах залучаються провідні викладачі інших кафедр університету.

   За кошти міжнародних проектів на кафедрі обладнано 2 науково-дослідних центри та 6 навчальних лабораторій, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.