Петяк Валентина Іванівна

завідувач аспірантури і докторантури

Народилась 9 лютого 1950 року в м. Ельва (Естонія) в сім’ї військовослужбовця. Свою професійну діяльність розпочала 1974 року, після закінчення Київського інституту легкої промисловості на посаді старшого інженера науково-дослідного сектору Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. З відкриттям аспірантури, 1988 року, її призначено завідуючим. За її ініціативою 2000 року відкрита докторантура. Завдяки її участі підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі досягла 23-ох наукових спеціальностей, в докторантурі – 8-ми.

   Ефективність діяльності очолюваної Валентиною Іванівною аспірантури та докторантури підтверджується показниками роботи спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, на яких за останні три роки співробітниками університету захищено 4 докторських і 48 кандидатських дисертацій.

   Завдяки її ініціативі університет мав і має аспірантів-стипендіатів Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського.

   Згідно з новими вимогами до підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, В.І. Петяк допомагала авторам ліцензійних справ підготувати відповідні документи для успішного проходження процедури ліцензування. Таким чином, університету дозволено розширити провадження освітньої діяльності в аспірантурі за 15 спеціальностями.

   За її активного сприяння і участі, діяльність відділу аспірантури та докторантури готує основу для роботи університету як регіонального наукового центру з економічних, педагогічних, технологічних, машинобудівних, інформаційних та телекомунікаційних напрямків.

   За сумлінну і активну працю В.І. Петяк присуджено почесне звання «Заслужений працівник Технологічного університету Поділля», неодноразово відзначалася грамотами й подяками МОН України, Хмельницького обласного управління освіти і науки, ректора університету.