Орлов Олівер Олексійович

 д. е. н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва (1983-2015 рр.) академік Академії економічних наук України, проф. кафедри маркетингу і товарознавства (з 2015р.)

   Народився 28 жовтня 1931 р. у м. Ленську (Якутія). У1965 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за темою «Планування і використання виробничої потужності в машинобудуванні», а у 1980 р. – доктора наук за темою «Ефективність і проблеми вдосконалення планування промислового виробництва».

   3 1969 р. Орлов О. О. працював у Донецькому державному університеті на посаді доцента, а з 1971 р. – завідувача кафедри економіки і організації промислового виробництва. Він керує госпдоговірними роботами у співдружності з Київським заводом «Маяк», Маріупольським заводом важкого машинобудування, а також великою науковою темою народногосподарського значення «Розробка і впровадження АСУ на підприємствах «Союзгазмашпрому». З 1983 р. до 1 грудня 2015 року працював завідувачем кафедри економіки підприємств і підприємництва Хмельницького національного університету, надалі – професором кафедри маркетингу І товарознавства.

   У 1987 р. він створив галузеву лабораторію Міністерства побутового обслуговування України з обсягом фінансування на 5 років 500 тис. крб. Під його керівництвом захищено 36 кандидатських та 3 докторські дисертації. Він є автором першого в Україні підручника «Планування діяльності промислового підприємства» (2002 р.|, який був перевиданий у 2006 р.; автором або співавтором більше ніж 350 наукових видань. Тільки за останні 5 років опублікував 7 монографій і більше ЗО статей, зокрема одну монографію і 4 статті в іноземних виданнях.

   Проф. Орлов О. О. є визнаним фахівцем у галузі ринкових методів планування на підприємствах, оцінки Інноваційно-інвестиційних рішень, ціноутворення з використанням маржинального підходу. Він є організатором міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми планування виробництва в ринкових умовах», яка зарекомендувала себе як школа підготовки кадрів вищої кваліфікації. Вісімнадцять учасників цієї конференції захистили докторські дисертації, серед них – п’ять викладачів Хмельницького національного університету.

   Професор Орлов О. О. неодноразово нагороджувався почесними грамотами, він є відмінником освіти і нагороджений ювілейною пам’ятною медаллю «20 років незалежності України».