«Наукові дискусії та тренінги soft skills» факультету економіки і управління, присвячені Дню студента

15 листопада 2023 р. у рамках роботи платформи «НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ТРЕНІНГИ SOFT SKILLS», яка функціонує на факультеті економіки і управління Хмельницького національного університету, відбувся захід, присвячений Дню студента, за участі:

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (Poznań, Polska);

ВП БАТІ НУБіП України;

ЗВО «Подільський державний університет».

Марія ДИХА, д.е.н., професорка, керівник роботи науково-дискусійної платформи привітала усіх учасників заходу.

Віталій КАРПЕНКО, декан факультету економіки і управління Хмельницького національного університету, привітав усіх учасників заходу, присвяченого Дню студента, висловив побажання плідної роботи, а також анонсував інші заходи відзначення та нагородження здобувачів вищої освіти.

З привітальними словами та побажанням плідної праці до учасників заходу звернулися:Grzegorz KONIECZNY – dr.n.sp., rektor WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (Poznań, Polska)

Paulina KOLISNICHENKO– dr.n.e., prorektor WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (Poznań, Polska)

Світлана СУДОМИР – д.е.н., професорка, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Павло ГРИГОРУК д.е.н.,зав. каф. кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету

Ірина ЗАКРИЖЕВСЬКА к.е.н., зав. кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

Доповіді до обговорення представили:

1. Олександра ЛАВРЕНЧУК, здобувачка вищої освіти; науковий керівник: dr.n.sp. Grzegorz KONIECZNY; WSHIU Akademia Nauk Stosowanych, (Poznań, Polska).

Тема доповіді: «Система управління ризиками».

2. Анастасія СТЕПАСЮК, здобувачка вищої освіти; науковий керівник: dr.n.e. Paulina KOLISNICHENKO; WSHIU Akademia Nauk Stosowanych, (Poznań, Polska).

Тема доповіді: «Вплив глобальних викликів та ризиків на розвиток галузей».

3. Віталій СМЕРЕКА, здобувач вищої освіти, гр. О-21Б; науковий керівник: к.е.н, доц. Оксана СЛИВІНСЬКА, к.е.н., доц. Ореста БОДНАР, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Тема доповіді: «Розвиток обліку в забезпеченні якості інформації».

4. Вікторія ОСТАП’ЮК, здобувачка вищої освіти, гр. Аг-21Б; науковий керівник: к.т.н., доц. Володимир ДИНЯ, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;

Тема доповіді: «Негативний вплив війни на родючість грунтів».

5. Андрій ЖУМЕЛА, аспірант ОНП «Маркетинг»; Android Developer компанії stfalcon; науковий керівник: д.е.н., проф. Анатолій ТЕЛЬНОВ, ХНУ.

Тема доповіді: «Комунікативні навички в маркетингу: як ефективно спілкуватися з клієнтами та колегами для побудови міцних відносин та успішних маркетингових кампаній».

6. Віталій КУБЕЙ, аспірант ОНП «Менеджмент»; науковий керівник: д.е.н., зав. каф. Алла ЧИКУРКОВА, ЗВО ПДУ. Тема доповіді: «Особливості управління економічною безпекою аграрних підприємств».

7. Катерина ВОВКОТРУБ, здобувачка вищої освіти, гр. БІНЕм-23-1; науковий керівник: к.е.н., доц. Оксана ЧЕРНУШКІНА, ХНУ. Тема доповіді: «Роль освіти у формуванні компетенцій працівника».

8. Ірина ПОГУРАЛО, здобувачка вищої освіти, гр. ЕАБ-21-1; науковий керівник: д.е.н., проф. Марія ДИХА, ХНУ. Тема доповіді: «Академічна мобільність: освітньо-наукове та культурне збагачення. Власний досвід».

Здобувачі та науково-педагогічні працівники взяли активну участь у дискусії та обговоренні усіх доповідей.

Цікавого студентського життя, навчально-наукових здобутків та успішної подальшої реалізації здобувачам побажали науково-педагогічні працівники кафедр Хмельницького національного університету та колеги із ВП БАТІ НУБіП України, ЗВО «Подільський державний університет»;WSHIU Akademia Nauk Stosowanych, Poznań, Polska:

Ірина ЗАКРИЖЕВСЬКА к.е.н., зав. кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

Павло ГРИГОРУК д.е.н.,зав. каф. кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету

Оксана ЧЕРНУШКІНА – к.е.н., доц. кафедри HR інжинірингу у бізнес-економіці Хмельницького національного університету

Леся МАТВІЙЧУК – к.е.н., доц. кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку Хмельницького національного університету

Світлана СУДОМИР д.е.н., професорка, завідувачка відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Алла ЧИКУРКОВА – д.е.н., професорка, завідувачка кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування ЗВО «Подільський державний університет»

Paulina KOLISNICHENKO– dr.n.e., prorektor WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (Poznań, Polska)

До заходу доєдналися здобувачі вищої освіти різних освітніх рівнів (бакалаврського, магістерського, рівня PhD) спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» факультету економіки і управління Хмельницького національного університету та НПП.

Марія ДИХА, д.е.н., професорка, керівник роботи науково-дискусійної платформи та Віталій КАРПЕНКО, декан факультету економіки і управління висловили усім вдячність та побажали подальших цікавих дискусій.

Інформація факультету економіки і управляння