Налагодження співпраці з університетами м. Львів

В період з 8 по 10 травня 2024 року завідувач кафедри кібербезпеки Юрій Кльоц, керівник навчально-наукового центру кібербезпеки Наталія Петляк та гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» Віктор Чешун перебували з візитом у м. Львів, де провели ряд зустрічей з колегами з кафедр ЗВО міста.

В ході візиту до Національного університету «Львівська політехніка» представники ХНУ ознайомились з діяльністю Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації (ЗРННЦЗІ), мали нагоду оглянути лабораторії кафедри захисту інформації НУ «ЛП» та обмінятися досвідом реалізації інноваційних освітніх і наукових проєктів під час зустрічі з завідувачем кафедри захисту інформації, д-р техн. наук, професором Іваном Опірським та керівником ЗРННЦЗІ заслуженим винахідником України, д-р техн. наук, професором Валерієм Дудикевичем. Результатом візиту стало налагодження зв’язків між університетами з питань створення комплексних систем захисту інформації, взаємовигідну співпрацю в реалізації освітніх програм та наукових досліджень.

Ще однією локацією зустрічей представників ХНУ з колегами став Львівський національний університет імені Івана Франка.

Про досягнення і перспективні плани розвитку кафедри кібербезпеки ЛНУ ім. Івана Франка гостям розповів її завідувач, д-р фіз.-мат. наук, професор Петро Венгерський. За результатами візиту до ЛНУ ім. Івана Франка між кафедрами досягнуто домовленості про співпрацю у сфері освіти і науки, зокрема з реалізації спільних проєктів, організації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

Досягнення домовленостей про співпрацю між фаховими кафедрами кібербезпеки та захисту інформації провідних університетів Хмельницького і Львова створює умови для синергії, де кожна сторона виграє від об’єднання зусиль і ресурсів, що в підсумку призводить до підвищення якості освіти, наукових досліджень та професійного розвитку.

Кафедра кібербезпеки