Міжнародна діяльність кафедри хімії та хімічної інженерії

Міжнародна діяльність закладів вищої освіти та їх структурних підрозділів є важливим аспектом реалізації освітнього процесу, професійної підготовки фахівців. Кафедра хімії та хімічної інженерії має багаторічний досвід співпраці та реалізації міжнародних проєктів з закордонними закладами вищої освіти. Співробітники та студенти кафедри активно беруть участь у міжнародних наукових заходах, конкурсах, проєктах.

З 5.09.2022 по 16.09.2022 року професор кафедри хімії та хімічної інженерії Ольга Параска здійснювала підвищення кваліфікації та стажування в рамках міжнародного проєкту “Modular platform for autonomous chassis of specialized electric vehicles for freight and equipment transportation”, Reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293, Technical University of Liberec, Ліберець, Чехія.

Під час стажування Ольга Параска ознайомилася зі структурою Технічного університету Лібереця (ТУЛ), організацією освітнього процесу, науковими лабораторіями та центрами, міжнародними програмами для студентів і співробітників навчального закладу.

В рамках міжнародного проєкту “Modular platform for autonomous chassis of specialized electric vehicles for freight and equipment transportation” професор Ольга Параска брала активну участь у роботі наукових комітетів міжнародних конференцій 14 International Scientific Conference «CLOTECH’2022», (Lodz University of Technology and Gdynia Cotton Association, м. Гдиня, Польща, https://clotech.eu/) та 62 International Conference of Machine Design Departments «ICMD 2022» (Гарахов, Чехія, https://2022.icmd.cz/) і представила доповіді на них.

Під час перебування професора Ольги Параски в Технічному університеті Лібереця відбулися зустрічі з керівниками структурних підрозділів ТУЛ та обговорено напрямки співпраці, зокрема з професором Любошем Хесом, який є почесним доктором Хмельницького національного університету.

Також Ольга Параска відвідала науково-дослідний центр Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovations, який поєднує в собі більш ніж 60-річний досвід у галузі технічних наук. Керівник науково-дослідного відділу Міхал Петру та заступник декана факультету машинобудування з міжнародних зв’язків Ян Валтера презентували науково-дослідні лабораторії і програми Інституту наноматеріалів, сучасних технологій та інновацій, які зосереджені на наноматеріалах, конкурентоспроможній інженерії та системній інтеграції з можливістю використання результатів досліджень і розробок на практиці. В Інституті наноматеріалів, сучасних технологій та інновацій діють акредитовані лабораторії, які надають послуги в галузі аналізу води, ґрунту та повітря, включаючи рішення для очищення ураженої території.

За результатами міжнародного стажування проведено наукові дослідження, опубліковано тези доповідей на конференціях, подано матеріали для спільних публікацій у фахових виданнях наукометричних баз даних, підписано договір про співпрацю між Хмельницьким національним університетом та Технічним університетом Лібереця.
Від імені ректора Хмельницького національного університету Сергія Матюха, професор кафедри хімії та хімічної інженерії Ольга Параска подякувала закордонним колегам за підтримку українських науковців у такий непростий час для України.

Реалізація даних заходів сприятиме зміцненню діючих контактів і налагоджуванні нових, формуванні мобільності студентів і викладачів ЕРАЗМУС з представниками країн Європейського союзу, урядовими організаціями, представниками промисловості та бізнесу, навчальними та науковими закладами, а також розширення кола зацікавлених осіб, що долучаються до науково-виробничої міжнародної співпраці.

Кафедра хімії та хімічної інженерії