Мазур Микола Петрович

 д. т. н., проф., завідувач кафедри технологи машинобудування (2600-2014рр.), декан факультету заочно-дистанційного навчання

 Народився 7 грудня 1951 року в с. Кременчука Красилівського району Хмельницької області у сім’ї вчителів. У 1969 р. Закінчив із золотою медаллю Кременчуківську середню школу і вступив до механічного факультету Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІПО), який закінчив із відзнакою за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” у 1974 році. Після закінчення інституту працював інженером-технологом на Хмельницькому заводі термопластавтоматів. Потім (1974-1975рр.) – служба у Радянській армії. Після повернення з армії працював асистентом кафедри технології машинобудування ХТІПО (1975-1978р.р.), а в 1978 р. Вступив до аспірантури Тульського політехнічного інституту. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук у 1981 р. Після закінчення аспірантури працював старшим викладачем, доцентом кафедри технологи машинобудування, а з 1983 р. – заступником декана механічного факультету ХТІПО.

   У 1988-1989 рр. навчався на курсах французької мови при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, стажувався у Франції (1989 р.). З 1989 до 1993 рр. працював професором інституту механіки у м. Ум-Ель-Буагі (Алжир). Читав лекції із технології машинобудування, метрології, основних і базових технологій. Видав декілька підручників із вищевказаних дисциплін французькою мовою.

   Після повернення до Хмельницького технологічного інституту у 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук. З 2000 року працював професором кафедри технології машинобудування, а з 03.04.2000 до 2014 рр. – завідувачем цієї ж кафедри. У зв`язку із розгортанням системи дистанційного навчання у ВНЗ, з 2001 р. Мазур М. І. також почав виконувати обов’язки керівника центру дистанційного навчання, який з 2004 р. був перетворений у факультет заочно-дистанційного навчання.

   Викладацьку та адміністративну діяльність Мазур М.П. завжди поєднував із активною науково-дослідною роботою. Опублікував більше ніж 190 наукових праць і винаходів. З 2001 р. в університеті очолює наукову школу трибології процесу різання, був відповідальним виконавцем держбюджетних і керівником госпдоговірних тем. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації. Мазур М. П. є співавтором 7 навчальних посібників і монографій, а також 2 підручників.

   Присвоєно почесне звання “Відмінник освіти України”.