Локазюк Віктор Миколайович

 д. т. н., проф., завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж (1996-2004), декан факультету комп`ютерних систем та програмування (2004-2005), завідувач кафедри системного програмування (2004-2010 рр.)

 Народився 24 серпня 1945 р. у с. Ілічівка Узгенського району Киргизької РСР. У 1970 р. закінчив Кам’янець-ПодІльський державний педагогічний Інститут за спеціальністю «Фізика». Розпочав професійну діяльність як директор школи. У1977 р. за досягнення в освітній діяльності йому присвоєно звання «Відмінник народної освіти України».

   До Хмельницького національного університету Локазюк В. М. прийшов у 1987 р., працював завідувачем лабораторії діагностування мікропроцесорних пристроїв науково-дослідного сектору університету, а з 1992 року очолив кафедру комп’ютерних систем.

   У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а в 1995 р. – доктора наук за темою «Методи та засоби тестового комбінованого діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеня інтеграції» у Вінницькому державному технічному університеті.

   Був членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора наук Вінницького державного технічного університету та Тернопільського національного економічного університету. З 1997 р. працював у редколегії журналів «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» та «Вісник ТУГЬ. з 2002 р. – член редколегії міжнародного журналу «Computing». Із 2002 р. – академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем.

   Віктор Миколайович був висококваліфікованим спеціалістом з новітніх Інформаційних технологій, Ініціативним керівником, добрим організатором І відмінним педагогом. Він створив відому в Україні та за кордоном наукову школу з технічної діагностики, вихідцями якої є 2 доктори наук та 18 кандидатів наук.

   Протягом 5 років він був головою оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів».

   Творчий доробок В. М. Локазюка – більше ніж 200 наукових праць, зокрема 1 монографія та 13 навчальних посібників із грифом М ОН України, 18 авторських свідоцтв та патентів.

   З-поміж усіх Віктора Миколайовича вирізняла батьківська турбота про своїх учнів, про колектив кафедри, оптимізм та віра у можливості вітчизняної науки та техніки.