Leszek Adam Dobrzanski

Inżynier mechanik, naukowiec – dydaktyk, profesor zwyczajny, prorektor ds. nauki i współpracy z przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracownik Wydziału Mechaniczno-Technologicznego tej uczelni. Dr h.c. Uniwersytetu w Ruse (Bułgaria) oraz Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie. Wybitny specjalista z zakresu materiałoznawstwa, współtwórca wielu nowych materiałów i specjalnych powłok, kierujący kilkudziesięcioma projektami naukowymi. Członek rzeczywisty Akademii Inżynierskiej w Polsce, członek zagraniczny Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy oraz Słowacji, a także członek i prezydent World Academy of Materials and Manufacturing Engineering. Był prorektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Bielsku-Białej oraz pracownikiem Politechniki Opolskiej. Jest rzeczoznawcą SIMP oraz rzeczoznawcą Unii Europejskiej w Programie Węgla i Stali.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański od ukończenia studiów (1971 r.) pracuje na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym macierzystej uczelni. Doktorat obronił w 1977 r., a habilitację ukończył w 1990 r. Profesorem zwyczajnym został w 1995 r.

Zainteresowania naukowe prof. Leszka A. Dobrzańskiego są bardzo szerokie i obejmują m.in.: naukę o materiałach oraz inżynierię materiałową, budowę i eksploatację maszyn, organizację i zarządzanie, a także inżynierię wytwarzania w ramach specjalności materiały inżynierskie metalowe i niemetalowe (metale, polimery, ceramika i kompozyty), materiały funkcjonalne, fotowoltaika, metalowe i ceramiczne materiały narzędziowe, stopy metali lekkich, inżynieria i materiały biodynamiczne oraz stomatologiczne. Zajmuje się także nanotechnologią i materiałami nanostrukturalnymi, technologią i materiałami gradientowymi, technologiami procesów wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz metalurgią proszków. W orbicie zainteresowań profesora są także: komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, edukacja techniczno-informatyczna oraz zdalne nauczanie.