Красильникова Ганна Володимирівна

д. пед. н., доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти

 Народилася 22 грудня 1958 року в м. Норильськ Красноярського краю у родині репресованих українців. Після закінчення з відзнакою Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів» 1981 року розпочала науково-педагогічну діяльність асистентом на кафедрі технології та конструювання швейних виробів.

   Протягом 1983-1986 років навчалася в аспірантурі Московського технологічного інституту легкої промисловості. 1987 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія швейних виробів».

   З 1988 року Красильникова Г.В. працює в університеті доцентом кафедри технології та конструювання швейних виробів, з 1998 року – доцентом кафедри педагогіки та психології, із 2001 року – доцентом кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання. Із грудня 2003 року впродовж 12 років очолювала роботу навчально-методичного відділу зі створення нормативно-методичної бази університету на євроінтеграційних засадах. У жовтні 2015 року призначена завідувачем відділу забезпечення якості вищої освіти.

   Активно займається науково-методичною, навчальною, управлінською, науково-дослідницькою діяльністю. Красильникова Г.В. розробила та успішно реалізувала у навчальному процесі підготовки фахівців спеціальності «Професійна освіта» за профілем «Технологія виробів легкої промисловості» комплекси навчальних дисциплін методичного спрямування. Є автором понад 150 наукових та методичних праць, зокрема 4-х монографій, навчального посібника, складників освітніх стандартів першого покоління. 2015 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

   Впродовж тривалого часу у складі робочих груп Міністерства освіти і науки України брала активну участь у розробленні складників системи галузевих стандартів на основі компетентнісного підходу, проектів нормативних документів щодо впровадження системи моніторингу якості вищої освіти, а також у створенні Національної рамки кваліфікацій.

   За успіхи у професійній діяльності нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації.