Ковальчук Світлана Володимирівна

д. е. н., проф., завідувач кафедри маркетингу і товарознавства

Народилася 18 серпня 1968 р. у м. Донецьку. У 1990 р. із відзнакою закінчила Хмельницький технологічний Інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Економіка І організація побутового обслуговування». З 1990 до 1993 р. навчалася в аспірантурі Тернопільського інституту народного господарства. У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Національному університеті «Львівська політехніка». У 2000 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

   З 1993 р. працює у Хмельницькому національному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. З 2005 р. до сьогодні обіймає посаду завідувача кафедри маркетингу і товарознавства. У 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 р. отримала звання професора кафедри маркетингу І товарознавства.

   Під керівництвом Ковальчук С. В. захищено 10 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (8 – за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, 2 – за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит); вона здійснює консультування докторськими дисертаціями.

   Ковальчук С. В. є науковим керівником Центру маркетингових ініціатив Хмельницького національного університету. Очолює обласні осередки Всеукраїнської спілки вчених-економістів та Української асоціації маркетингу. Вона є організатором проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові технології в умовах Інноваційного розвитку економіки». Сфера наукових інтересів: стратегічний маркетинг, маркетинг інновацій, проблеми маркетингу у фінансовій сфері, маркетингові дослідження.

   Ковальчук С. В. є автором (або співавтором) близько 200 публікацій, з них понад 150 – наукового та 50 – навчально-методичного характеру; зокрема 9 монографій, 6 посібників; має 6 авторських свідоцтв про реєстрацію авторських прав на різні методики проведення маркетингових досліджень.

   Ковальчук С. В. неодноразово нагороджувалася грамотами та грошовими преміями університету; грамотою Хмельницької ОДА та управління освіти і науки (2010 р.); має подяку від мера м. Хмельницького (2011 р.); нагороджена Почесною грамотою МОН України (2012 р.).