Костогриз Сергій Григорович

  д. т. н., проф., декан механічного факультету, проректор з навчальної роботи, перший проректор університету, проф. кафедри машинознавства

 Народився 30 січня 1941 р. в с. Вовчок Бершадського району Вінницької області. Закінчив у 1958 р. Із золотою медаллю Ольгопільську середню школу і вступив до Львівського лісотехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1963 р Потім працював на різних посадах у Гузеріпльському ліспромгоспі (Краснодарський край). У1965-1966 рр. Служив у Радянській армії. У1969 р . Після закінчення аспірантури при кафедрі транспорту лісу та тягових машин Львівського лісотехнічного інституту, був направлений Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР у Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування для роботи на посаді асистента. Працю на цій посаді розпочав на кафедрі опору матеріалів і деталей машин. Наприкінці 1969 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а в 1995 р. – доктора наук.

   Працюючи в університеті, займав науково-педагогічні посади асистента, старшого викладача, доцента, професора. З 1975 р. – декан механічного факультету, а в 1982-2002 рр. – проректор з навчальної роботи. В 2002-2013 рр. обіймав посаду першого проректора Хмельницького національного університету, з 2013 р. – професор кафедри машинознавства.

   Викладацьку та адміністративну діяльність С. Г. Костогриз завжди поєднував з активною науково-дослідницькою роботою. Протягом багатьох років здійснював керівництво госпдоговірними науково-дослідними роботами з проблем динаміки технологічного обладнання машинобудування. Він є автором (або співавтором) близько 250 наукових робіт та 35 винаходів, багато з яких запроваджені у виробництво. Нагороджений знаками «Винахідник СРСР» та «Творець». Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських та 1 докторська дисертації. Він є співавтором 5 монографій та автором навчального посібника «Історія інженерної діяльності».

   Багатолітня робота С. Г. Костогриза відзначена орденом «Знак Пошани», йому присвоєне почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».