Кошель Василь Павлович

 к. т. н, проф., завідувач кафедри технології Машинобудування (1973-1977 рр.), проректор з навчальної роботи (1977-2000 рр.)

Народився 13 червня 1936 р. у м. Мелітополь Запорізької області. Після закінчення у 1954 р. середньої школи вступив до професійно-технічного училища, яке закінчив у 1955 р. Після цього працював помічником машиніста екскаватора на будівництві каналу Сіверський Донець – Донбас. У 1857 р., працюючи уже в ливарному цеху Мелітопольського верстатобудівного заводу, вступив на заочне відділення Мелітопольського інституту механізації сільського господарств, а у 1960 р. був відряджений від заводу на навчання до м. Запоріжжя на 3-ій курс Запорізького машинобудівного інституту, який закінчив у 1963 р. за спеціальністю «Машини і технологія ливарного виробництва». Після закінчення Інституту знову повернувся на Мелітопольський верстатобудівний завод, на якому пройшов шлях від інженера-технолога до головного металурга. У 1966 р. Кошель В. П. вступив до аспірантури Харківського політехнічного інституту, дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук захистив у 1970 р. За визначні трудові досягнення у 1971 р. був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

   З 1971 р. працював на посаді старшого викладача, а з 1975 р. – доцента кафедри технології машинобудування на той час Хмельницького технологічного Інституту побутового обслуговування, з 1973 р. до 1977 р. – був завідувачем кафедри технології машинобудування, зробив значний внесок у розвиток її матеріально-технічної бази та становлення науково-педагогічних кадрів. У 1982 р. нагороджений знаком «Винахідник СРСР». У 1992 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри технології машинобудування.

   З 1977 р. був проректором з навчальної роботи ХТІПО, з 1989 р. – Хмельницького технологічного інституту, а з 1994 р. до 2000 р. – Технологічного університету Поділля. Під його керівництвом в інституті була створена та впроваджена в навчальний процес перша локальна обчислювальна мережа.

   Викладацьку та адміністративну діяльність В. П. Кошель завжди поєднував із активною науково-дослідницькою роботою. Кошель В. П. був автором значної кількості друкованих праць: 18 патентів та авторських свідоцтв, 76 наукових праць, навчально-методичних вказівок та посібників; підготував 2 кандидатів технічних наук.

   Багатолітня робота В. П. Кошеля відзначена присвоєнням йому почесного звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1996 р.)