Конференція трудового колективу Хмельницького національного університету

24 січня 2023 року у режимі онлайн відбулася конференція трудового колективу Хмельницького національного університету, у якій взяли участь представники професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу.

Розпочала конференцію голова комітету вільної профспілки працівників університету  Ірина Форкун та запропонувала обрати головою конференції проректора з науково-педагогічної роботи Віктора Лопатовського, секретарем – начальника відділу кадрів Інну Мартинюк. Учасники конференції підтримали запропоновані кандидатури.

Голова конференції, проректор з науково-педагогічної роботи, Віктор Лопатовський оголосив порядок денний та регламент конференції трудового колективу ХНУ, який був ухвалений учасниками одноголосно.

Головним питанням порядку денного був звіт ректора університету Сергія Матюха за 2022 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України.

У своїй доповіді Сергій Матюх проаналізував основні аспекти діяльності Хмельницького національного університету, зокрема: зарахування вступників на 1-й курс для навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями; освітні програми, їхню акредитацію та підготовку до акредитації; положення про організацію освітньої діяльності, що затверджені (оновлені) і введені у дію в 2022 році; результати професійного розвитку науково-педагогічного персоналу за 2022 р.; науково-метричні показники університету у базах даних Scopus, Web of Science; міжнародне співробітництво; фінансування та видатки  із загального та спеціального фондів; патріотичну позицію ХНУ та волонтерську діяльність; забезпечення додаткового захисту для учасників освітнього процесу в умовах війни.

Крім того, Сергій Анатолійович звітував про виконання цільових показників з контракту ректора:

1.  Збільшення частки аудиторних годин у загальній кількості годин, протягом яких викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською та/або французькою та/або німецькою та/або польською мовами.

2. Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (у т.ч. міжнародні стажування) тривалістю не менше 1 місяця, за календарний рік.

3. Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, яке забезпечує виконання функцій мультимедійного обладнання (у тому числі з можливістю підключення переносного обладнання).

4. Запровадження комплексної автоматизації управління закладом вищої освіти, включаючи систему електронного документообігу.

5. Запровадження системи ключових показників ефективності в контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів.

6. Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП у виданнях, які реферуються у науково-метричних базах Web of Science та Scopus.

7. Зростання обсягу капітальних витрат (для проведення капітальних ремонтів навчальних аудиторій, студентських гуртожитків та спорткомплексів тощо) у кошторисі витрат закладу вищої освіти в порівнянні з відповідним показником 2020 року.

8. Зростання обсягу доходів до спеціального фонду від виконання наукових та науковотехнічних робіт (надання наукових послуг, включаючи послуги з наукового обслуговування) за рахунок усіх позабюджетних джерел в порівнянні з відповідним показником 2020 року.

9. Зростання кількості створених та належним чином оформлених об’єктів інтелектуальної власності, в порівнянні з відповідним показником 2020 року

10. Збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства серед здобувачів вищої освіти Університету (станом на 1 січня кожного року), в порівнянні з відповідним показником 2020 року.

Секретар конференції, начальник відділу кадрів Інна Мартинюк ознайомила присутніх з проєктом ухвали конференції, який було затверджено одностайним голосуванням.

Відділ зв’язків з громадськістю