Кіницький Ярослав Тимофійович

д. т. н., проф., завідувач кафедри машинознавства

Народився 9 лютого 1939 р. у с. Раково Старосамбірського району Львівської області. У1961 р. з відзнакою закінчив механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова за спеціальністю «Поліграфічні машини» і був направлений на роботу в м. Казань, де працював майстром, конструктором комбінату друку. В 1962 р. повернувся до Львова, працював інженером-конструктором заводу автонавантажувачів. З 1963 р. працює в м. Хмельницькому на загальнотехнічному факультеті, на базі якого створений Хмельницький національний університет: спочатку асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 1982 р. – завідувачем кафедри деталей машин і ТММ (зараз це кафедра машинознавства).

   У 1971 р. заочно закінчив аспірантуру при поліграфічному інституті і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 1975 р. йому присвоєно вчене звання доцента, в 1991 р. – професора. У 1994 р. Кіницький Я. Т. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук. Він є автором або співавтором більше ніж 170 наукових І науково-методичних робіт, зокрема 4 підручників, 7 навчальних посібників, 3 монографій, 11 авторських свідоцтв I патентів на винаходи. Під його керівництвом виконана велика кількість науково-дослідних робіт як за державним замовленням, так і на госпдоговірних засадах, підготовлено та захищено 2 кандидатські дисертації, зараз успішно працюють над дисертаціями 4 аспіранти та 1 докторант.

   Я. Т. Кіницький багато зробив для розбудови університету, створення матеріально-технічної бази кафедри машинознавства. Разом з іншими викладачами кафедри він брав участь в обладнанні ряду оригінальних лабораторій І кабінетів. Йому належить низка науково-методичних розробок, методика щорічного рейтингового оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету.

   Я. Т. Кіницький бере активну участь у житті університету та за його межами, зокрема – 8 років був головою профкому та 5 років – заступником голови. Він є чпеном спеціалізованої вченої ради по захисту докторських І кандидатських дисертацій в університеті та 15 років був членом такої ради при Національному університеті «Львівська політехніка», Міжнародної федерації з ТММ та Національного комітету з машинознавства. Нагороджений нагрудним знаком МВССО СРСР за високі показники в роботі вищої школи, має звання «Відмінник народної освіти України», лауреат премії МОН України за навчально-методичну роботу та обласної премії за наукову роботу, йому присвоєне почесне звання «Заслужений професор університету». В 2008 р, визнаний Людиною Року Хмельницького регіону в номінації «Науковець», а в 2009 р. занесений на обласну Дошку пошани.