Йохна Микола Антонович

Проректор з міжнародних зв’язків, д.е.н., проф.

Йохна М. А. розпочав викладацьку діяльність 1985 року на посаді асистента Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (тепер – Хмельницький національний університет). За роки роботи в університеті займав посади доцента, завідувача кафедри менеджменту, проректора з міжнародних зв’язків.

   Проявив себе як висококваліфікований фахівець, талановитий педагог, вмілий організатор і керівник. Є одним із провідних вчених України у галузях інституціональної економіки та управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Йохна М. А. – автор та співавтор більш ніж 160 наукових та науково-методичних праць, зокрема 10 монографій, 2 підручників та 4 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

   Перебуваючи на посаді завідувача кафедри, Йохна М. А. був ініціатором та активним учасником відкриття нового напряму підготовки та 3 нових спеціальностей. За його керівництва кафедра стала визнаним у країні науково-методичним центром підготовки висококваліфікованих фахівців із менеджменту. Значно підвищився науково-педагогічний потенціал кафедри – 3 викладачів захистили докторські і 12 – кандидатські дисертації. 9 студентів кафедри стали переможцями та призерами міжнародних і всеукраїнських предметних олімпіад або конкурсів наукових робіт. Завдяки участі кафедри у виконанні міжнародних грантових проектів її лабораторії були оснащені найсучаснішим обладнанням вартістю понад 30 тисяч євро, викладачі проходили навчання або стажування за кордоном, а в навчальний процес постійно впроваджувалися прогресивні методи та технології навчання.

   Йохна М.А. веде активну наукову роботу. Був керівником та відповідальним виконавцем 6 держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, безпосередньо керував реалізацією в університеті 3 міжнародних проектів, зокрема 2 проектів ТЕМПУС.

   Під його науковим керівництвом 6 аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації.

   Обраний дійсним членом Міжнародної академії гуманізації освіти та член-кореспондентом Академії інформатизації освіти.

   За час виконання Йохною М.А. обов’язків проректора завдяки його ефективному керівництву університет став одним із лідерів міжнародного співробітництва в Україні. В рейтингу ВНЗ «Топ 200» за показником «Міжнародне визнання» ХНУ у 2014-2016 роках незмінно посідав високі місця у першій або другій чільних десятках. В університеті щорічно виконується більш ніж 10 міжнародних проектів, серед яких – проекти ТЕМПУС, «ЕРАЗМУС +» тощо. За цим показником університет постійно входить до десяти кращих ВНЗ країни. Започатковані й успішно реалізуються програми подвійного диплому з провідними європейськими університетами.

   Йохна М.А. користується заслуженим авторитетом у колективі університету, наукових і освітніх колах в Україні та за кордоном, бере активну участь у виховній та громадській роботі. Обирався депутатом Хмельницької обласної ради п’ятого скликання, був заступником голови постійної комісії з питань освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної ради.

   За активну і плідну діяльність у галузі освіти і науки нагороджений багатьма дипломами і грамотами, зокрема Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної державної адміністрації, а за вагомий внесок у розвиток Української держави та зміцнення її незалежності отримав Подяку Президента України.