Ігумнов Борис Миколайович

д. е. н., проф., завідувач кафедри організації та нормування праці (1983-2002)

Народився 21 липня 1941 р. у м. Іваново (Російська Федерація). Трудову діяльність розпочав у 1958 р. слюсарем по ремонту обладнання 8 м. Кишиневі. У 1960-1965 рр. навчався в Одеському політехнічному Інституті за спеціальністю «Технологія машинобудування», в 1968 р. там же захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук. В 1968-1978 рр. працював асистентом, викладачем, доцентом, з 1973 р. – деканом заочного факультету Одеського політехнічного інституту.

   З 1978 до 2002 р. працював у Хмельницькому національному університеті: з 1980 р. – завідувачем кафедри економіки; у 1983 р. створив та очолив кафедру організації та нормування праці; з 1986 р. – доктор економічних наук, професор. Брав активну участь у роботі редакційних колегій при підготовці наукових та методичних праць кафедри, науково-технічних конференцій, які проводились під його керівництвом.

   Ігумнов Б. М. започаткував та плідно розвивав одну з перших у СРСР наукову школу з автоматизованих систем нормування праці, створив науково-дослідну лабораторію відповідного профілю. В межах цієї наукової школи під його керівництвом було захищено 18 кандидатських дисертацій, виконано більше ніж 20 госпдоговірних робіт з НДІ та підприємствами (Москва, Іжевськ, Харків, Миколаїв, Одеса, Хмельницький) з проблем оптимізації режимів обробки для станків та автоматичних ліній; нормування праці; автоматизованих систем проектування та нормування праці. Ігумновим Б. М. розроблена системна методологія управління виробничою діяльністю для підприємств. Він є автором (або співавтором) близько 360 наукових та методичних робіт, 4 підручників та начальних посібників, 8 монографій. Був головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю: 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика», 08.03.02 – економіко-математичні методи та моделі в економіці.

   За високі показники в роботі, активну громадську діяльність неодноразово заносився на Дошку пошани університету, нагороджувався грамотами та грошовими преміями.