Хрущ Ніла Анатоліївна

  д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Народилася 9 липня 1969 р. у с. Мартинківці Городоцького району Хмельницької області. У 1986 р. закінчила середню школу № 18 у м. Хмельницькому, того ж року вступила до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. Під час навчання займалась науковою діяльністю, за сумісництвом працювала у науково-дослідному секторі вишу. Потяг до нових наукових звершень став визначальним у виборі подальшого її життєвого шляху.

   У 1991 р. здобула вищу освіту – кваліфікацію інженера-економіста за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування» та залишилась працювати у ХТІПО. Обіймала посади асистента, старшого викладача, доцента, професора. З 2013 р. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Голова постійно діючої комісії із забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті з напряму підготовки (спеціальності) 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

   У 1996 р. закінчила аспірантуру Одеського державного економічного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». У 2007 р. закінчила докторантуру і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса). У 2008 році присвоєно вчене звання професора кафедри обліку і аудиту. Академік Академії економічних наук України, член Хмельницької обласної організації спілки економістів України.

   Хрущ Н.А. є керівником наукової школи «Стратегії і тактика управління діяльністю підприємницьких структур», науковцями якої за період 2014-2018 рр. виконано 3 науково-дослідні роботи. У 2017 р. НДР «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» стала переможцем ХІІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт із врученням 1 премії в номінації «Фундаментальні НДР». Під керівництвом Хрущ Н.А. захищено 5 дисертацій, вона є засновником міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами» (SMTESM-2019) із індексацією матеріалів у наукометричних базах CPCI (Web of Science), CNKI , Google Scholar та інші.

   Хрущ Ніла Анатоліївна – стипендіат Кабінету Міністрів України (1996-1998 рр.), неодноразово нагороджувалася подяками, грамотами, дипломами та грошовими преміями, серед яких: подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.), грамоти та подяки ВНЗ України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради, диплом Хмельницької обласної ради та І-а премія (2017 р.).