Кафедра фізики та електротехніки

Завідувач кафедри:
Косенков Володимир Данилович,
к. т.н., професор

Історична довідка

Кафедра створена у 2012 році на базі кафедри фізики та електротехніки. З 2013 р. кафедру очолює професор, к.т.н. Косенков Володимир Данилович.

Кафедра фізики є спадкоємницею кафедри фізики і математики загальноосвітнього факультету, переведеного у 1962 р. із Українського поліграфічного інституту м. Львова у м. Хмельницький. Деканом цього факультету був С.М. Ганжуров, а першим завідувачем кафедри фізики – Й.М. Кулик. Серед перших співробітників кафедри були В.О.Чикирда, В.І.Пилипів, Є.Б. Гериш. У 1964 р. внаслідок реорганізації загальнотехнічного факультету кафедра фізики і математики поділилася на дві: кафедру фізики і кафедру вищої математики. Першу очолив доцент В.К. Зотін.

Протягом 1968 − 1973 рр. завідувачем був І.Д. Коломієць. У цей період інтенсивно збагачувалась матеріальна база і кадровий склад. Серед викладачів слід пригадати С.В. Дерев’янця, К.І. Поливанову, С.Г. Скакуна, І.В. Голуб’яка, І.М. Саламатіна, О.О. Лисенка. Колектив починає активно опановувати квантову електроніку, виконувати замовлення підприємств, та госпдоговірні науково-дослідні роботи. Першою і успішною була тема “Застосування лазерів для вимірювання розмірів деталей на токарному станку”. Для роботи над нею були залучені нові працівники: В.М. Голонжка, М.В. Бородай, Л.В. Скубій, які згодом захистили дисертації і перейшли на викладацьку роботу. Згодом до колективу кафедри приєдналися І.П. Клюс, З.Т. Драпак, Г.І. Костишина, І.І. Качурик, В.В. Новікова.

У 1973 − 1996 рр. керівниками кафедри були М.М. Чіркін, В.Б. Дроздовський, І.І. Качурик, М.О. Кондратюк, В.В. Ковалевський. Із 1996 р. кафедру очолює кандидат фіз.-мат. наук, професор В.М. Голонжка.

Кафедра електротехніки була створена в 1968 році і розміщувалась в першому навчальному корпусі. Першим завідувачем кафедри був к.т.н. В.О. Школьний, старшими викладачами – В.А. Дубасов, Ф.А. Григорук, асистентами – В.І. Кушнір, Є.Б. Опольський. У цей час створювалися перші лабораторії з електротехніки та електроніки. Протягом 1970 року кафедру очолював к.т.н. В.І. Парафенко, а у 1971-1977 рр. – доцент, к.т.н. В.І. Скринник. За цей період до колективу приєдналися кандидати наук І.Й. Юзвішин, М.А. Ткаченко, О.Д. Король, А.І. Зуборовський, В.Д. Косенков, асистенти Л.В. Пастернак, Л.В. Скубій (з часом доцент), А.В. Кулікова, П.Н. Присяжнюк, І.С. Чук.

Упродовж 1977-1987рр. кафедру очолював доцент А.І. Зуборовський, у 1987-1988 навчальному році – доцент В.Д. Косенков. У цей час була переоснащена лабораторія теоретичних основ електротехніки та створена нова лабораторія загальної електротехніки і електроніки.

Протягом 1988-1989 року колективом керував доцент В.Д. Ісаєв, а в 1989 р. кафедра увійшла до складу кафедри фізики.

В 2004 році кафедра електротехніки відділилася від кафедри фізики і її очолив професор Косенков В.Д. Кафедра поповнилася викладачами: Бідюк В.Д., Каштальян А.С. , Горошко А .В.

Структура

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри такі: “Когерентна динаміка контактного тертя”, “Динамічна саморегуляція контактних трибосистем”, “Дослідження явищ переносу випромінювання в волокнистих теплоізоляціях із органічних і неорганічних волокон”, “Розвиток і застосування у релятивістській квантовій фізиці теоретико-групових методів”, “ Застосування псевдовипадкових послідовностей для модуляції сигналів з метою покращення їх кореляційних властивостей”, “Дослідження та розробка електромеханічних перетворювачів електроенергії”, “Розробка високошвидкісного синтезатора для цифрових систем радіозв’язку”, ”Методи та засоби підвищення ефективності оброблення сигналів”.

Матеріально-технічна база

Лабораторія механіки і молекулярної фізики

Лабораторія електромагнетизму і оптики

Лабораторія атомної фізики

Лабораторія теоретичної електротехніки

Лабораторія електротехніки та електроніки

Практичні заняття в лабораторії електромагнетизму і оптики

Навчальні посібники кафедри

Склад кафедри

Зліва направо: І.І. Качурик, В.Д. Бідюк, В.Д. Косенков, Я.М. Дубініна, А.С. Каштальян, Т.В. Письменюк, А.В.Горошко, О.І. Єрьоменко, А.В. Ткачук, Ю.П. Заспа, І.В. Гула.

Навчально-виховний процес на секції електротехніки забезпечують:

Володимир Данилович Косенков

Завідувач кафедри фізики і електротехніки

К.т.н., професор.

Працює в університеті з 1975 р. Опублікував більше 140 наукових праць, має 60 авторських свідоцтв та патенти на винаходи, видав чотири навчальні посібники. Читає дисципліни: “Теорія електричних та магнітних кіл”, “Теоретичні основи електротехніки”. Відмінник освіти України. Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України та Нагрудним знаком МОН України за наукові та освітні досягнення.

Основні публікації в провідних наукових журналах: Google Scholar, Scopus, Orcid 


Антоніна Сергіївна Каштальян – к.т.н., доцент.

Випускниця факультету телекомунікаційних систем ХНУ (2005 р.). Видала 50 наукових та методичних праць, автор двох патентів на винаходи та навчального посібника  (2017р.).  Викладає дисципліни: “Електротехніка та електроніка”, “Комп’ютерна схемотехніка й архітектура комп’ютерів”, “Електроніка та мікросхемотехніка”. В 2021 році одержала сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2.

Основні публікації в провідних наукових журналах: Google Scholar, Scopus


Андрій Володимирович Горошко – д.т.н., професор.

Випускник кафедри радіоелектроніки Хмельницького національного університету. Опублікував більше 150 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів – обернені задачі динаміки і міцності механічних систем. Переможець обласного конкурсу з науково-дослідної роботи у номінації “Фундаментальні науки”. (2016). Голова Хмельницької обласної організації Спілки наукових та інженерних об’єднань України та українського національного комітету IFToMM. Викладає дисципліни ”Теоретичні основи електротехніки”, ”Електротехніка”. В 2021 році одержав сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2. Є експертом  галузевої Ради МОН. Керував держбюджетною темою в 2021-2022рр.

Основні публікації в провідних наукових журналах: Google Scholar, Scopus, Orcid


Володимир Дмитрович Бідюк – ст. викладач.

Закінчив факультет радіоелектроніки Хмельницького національного університету у 1993 р., працює у виші з 1993 р. Опублікував 20 наукових та методичних праць. Читає дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, ”Комп’ютерна електроніка”.


Навчально-виховний процес на секції фізики забезпечують:

Юрій Петрович Заспа – к. ф.-м. н., доцент.

Працює у навчальному закладі з 1992 року. Автор понад 60 наукових і науково-методичних робіт, чотирьох патентів на винахід. Тема його наукових досліджень – динамічна саморегуляція контактних трибосистем. Нагороджений грамотою МОН України (2007 р.), лауреат обласного конкурсу науково-дослідних робіт (2009 р.), докторант кафедри машинознавства Хмельницького національного університету. Організовує університетські олімпіади з фізики. Член журі III етапу обласної олімпіади з фізики для школярів в 2023 році.

Основні публікації в провідних наукових журналах: Google Scholar, Scopus, Orcid, Web of Science


Олександр Іванович Єрьоменко – доцент, к.т.н.

Викладає у виші з 1997 р. Є автором понад 50 наукових праць, з них  більше  15 публікацій в Скопусі. Бере участь у роботі Малої академії наук України, організовує університетські олімпіади з фізики. Голова журі МАН з фізики в 2023році.

Основні публікації в провідних наукових журналах: Google Scholar, Scopus, Orcid, Web of Science


Андрій Васильович Ткачук – ст. викладач.

У Хмельницькому національному університеті з 2011 р. Тема його наукової роботи − Застосування псевдовипадкових послідовностей для модуляції сигналів з метою покращення їх кореляційних властивостей. Автор 5 наукових робіт. В 2021 році одержав сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2.

Основні публікації в провідних наукових журналах: Google Scholar, Orcid


Ігор Володимирович Гула – к.т.н., доцент.

Випускник факультету телекомунікаційних систем ХНУ (2010 р.). У 2019 році закінчив Донецький національний університет імені Василя Стуса у м. Вінниця за спеціальністю: Прикладна фізика та наноматеріали. Видав понад 30 наукових та методичних праць, автор понад п’яти патентів на винаходи. Тема наукових досліджень “Розробка високошвидкісного синтезатора для цифрових систем радіозв’язку”. Коло наукових інтересів – радіозв’язок, MIMO-системи, цифрові синтезатори частот.

Основні публікації в провідних наукових журналах: Google Scholar, Scopus, Orcid


Навчально-виробничу діяльність забезпечують: інженер Письменюк Тетяна Валеріївна та завідувач лабораторіями Дубініна Ярослава Михайлівна.

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус