Ройзман Вілен Петрович

д. т. н., проф., завідувач кафедри радіотехніки і зв`язку, заслужений діяч науки і техніки України

 Народився 31 березня 1935 р. в селищі міського типу Летичів Хмельницької області. З 1944 р. до 1952 р. навчався у Хмельницькій школі № 6, а в 1953-1958 рр. – у Харківському авіаційному Інституті.

   З 1958 до 1970 р. працював у Запорізькому машинобудівному конструкторському бюро «Прогрес», де брав участь у створенні авіаційних двигунів для літаків АН-10. АН-12, АН-24.1Л-18, ЯК-40, АН-124 та інших. У1964 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук в ЦІАМ (Москва).

   З 1970 до 1987 р. – завідувач кафедри опору матеріалів, деталей машин та креслення Хмельницького вищого артилерійського командного училища. Разом з іншими провідними вченими СРСР у 1975 р. В.П. Ройзман видає двотомну монографію «Основи балансування техніки», яка на той час стала енциклопедичним посібником. В 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІМАШ Академії наук СРСР. В 1980 р. отримав вчене звання професора. З 1987 до 2010 р. – завідувач кафедри прикладної механіки Хмельницького національного університету. В 2013 р, був призначений завідувачем кафедри радіоелектронних апаратів та телекомунікації, а в 2014 р. був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри радіотехніки та зв’язку.

   Ройзман В. П.- провідний український вчений в галузях балансувальної техніки і міцнісної надійності в радіоелектроніці, єдиний у країні доктор технічних наук з цих галузей знань, досвідчений вихователь наукових кадрів, автор багатьох монографічних узагальнень, підручників, посібників. Під його керівництвом захищено більше ніж 20 кандидатських та 4 докторські дисертації. Він автор понад 400 наукових праць і винаходів. Часто виступав офіційним опонентом в Україні та за її межами, даючи путівку в життя багатьом нині відомим вченим. Гідно представляв нові наукові розробки на численних міжнародних конференціях, форумах І конгресах, що проводились у Швейцарії, США, Мексиці, Канаді, Японії, Китаї, Австрії, Польщі, Франції, Німеччині, Литві та інших країнах.

   У 1991 р. Ройзману В.П. було присвоєно звання «Заслужений діяч науки І техніки України». Він єдиний в Україні нагороджений дипломом Міжнародного Алфьоровського фонду підтримки освіти та науки.