Annual procurement plan for 2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №25 dated 09.11.2020

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №28 of 27.11.2020

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №29 of 15.12.2020

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №1 dated 04.01.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №2 of 21.01.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №3 of 02.02.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №4 of 08.02.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №5 of 15.02.2021

Annual Procurement Plan for 2021 - Minutes №6 of 23.02.2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №7 of 03.03.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №8 of 15.03.2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №9 dated 30.03.2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №10 dated 19.04.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №11 of 20.05.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №12 of 01.06.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №13 of 14.06.2021

Annual Procurement Plan for 2021 - Minutes №14 of June 18, 2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №15 of 25.06.2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №16 dated 16.07.2021

Annual Procurement Plan for 2021 - Minutes №17 of July 27, 2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №18 of 19.08.2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №19 dated 30.08.2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №20 dated 13.09.2021

Annual procurement plan for 2021 - Protocol №21 dated 23.09.2021

Annual Procurement Plan for 2021 - Minutes №22 of September 29, 2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №23 of 11.10.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №24 of 18.10.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №25 of 25.10.2021

Annual Procurement Plan for 2021 - Minutes №26 of 28.10.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №27 of 03.11.2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №28 of November 8, 2021

Annual procurement plan for 2021 - Minutes №30 of 16.11.2021

Annual Procurement Plan for 2021 - Minutes №31 of 23.11.2021

Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of purchase, the size of the budget purpose, the expected value of the subject of purchase - Office equipment

Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of purchase, the size of the budget purpose, the expected value of the subject of purchase - Machines for data processing

Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of procurement, the size of the budget purpose, the expected value of the subject of procurement - Ballasts

Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of procurement, the size of the budget purpose, the expected value of the subject of procurement of Electricity

Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of procurement, the size of the budget purpose, the expected value of the subject of procurement Electricity - Kolomyia

Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of procurement, the size of the budget purpose, the expected value of the subject of procurement Office equipment. and accessories

Substantiation of technical and qualitative character. subject of procurement, the size of the budget. adj., expected.cost of purchase «Techn.service. and gas equipment (except VOG) boiler house of KhNU

Substantiation of technical and qualitative character. subject of procurement, the size of the budget. recognized, expected.cost of purchase «Techn.services.interior. gas station systems. and gas equipment (except FOG)

Substantiation of technical and qualitative character. subject of procurement, the size of the budget. recognized, expected.cost of purchase "Technical services. and sweat. repair of SEC equipment and boilers

Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of procurement, the size of the budget. purpose, expected purchase price «Maintenance and current repair of equipment and boilers of central heating boiler room of KhNU

Obhruntuvannya tekhnichnykh ta yakisnykh kharakterystyk predmeta zakupivli, rozmiru byudzh. pryznachennya, ochikuv.vartosti zakupivli Posluhy shchodo vyvozu ta zakhoronennya pobutovykh vidkhodiv (navchalʹni korpusy) Substantiation of technical and qualitative characteristics of the subject of procurement, the size of the budget. purpose, expected cost of purchase Services for the removal and disposal of household waste (educational buildings)