Пастух Ігор Маркевич

д. т. н., проф. кафедри машинознавства, завідувач Подільського наукового фізико-технологічного центру Хмельницького національного університету

Народився 9 травня 1940 р. у с. Миколаїв Хмельницького району Хмельницької області. Після закінчення з відзнакою у 1961 р. механічного факультету Львівського лісотехнічного Інституту працював на різних посадах виробничого об’єднання «Таджикмеблі» (м. Душанбе, Таджикистан). Одночасно з 1965 до 1969 року навчався в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту. В 1971 р. захистив у Ленінградській лісотехнічній академії дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

З 1972 р. – старший викладач, доцент, професор кафедри машинознавства Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, за сумісництвом з 1992 р. – завідувач Подільського наукового фізико-технологічного центру Хмельницького національного університету. Він розробив наукові основи методики та практичного впровадження автоматизованих засобів контролю знань як з дисциплін кафедри, так І з дисциплін Інших кафедр університету. Плідна робота із впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес завершилася розробкою не тільки методичних посібників з цього питання, але й сери програмних продуктів як для ЕОМ попередніх поколінь, так і для сучасних ПЕОМ. Пастух І. М. видав цілу серію методичних розробок з курсового проектування з машинознавства для всіх технічних спеціальностей університету, причому в цих роботах напрацьована оригінальна методика організації самостійної роботи студентів, яка забезпечує засвоєння знань та отримання навичок проектної діяльності з мінімальними затратами часу. Завдяки цьому забезпечена повна методична база навчального процесу студентів як денної, так і заочної форм навчання з дисципліни «Основи конструювання машин». Разом з іншими викладачами кафедри бере активну участь у створенні сучасних кабінетів і лабораторій кафедри.

 З 1972 р. – старший викладач, доцент, професор кафедри машинознавства Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, за сумісництвом з 1992 р. – завідувач Подільського наукового фізико-технологічного центру Хмельницького національного університету. Він розробив наукові основи методики та практичного впровадження автоматизованих засобів контролю знань як з дисциплін кафедри, так І з дисциплін Інших кафедр університету. Плідна робота із впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес завершилася розробкою не тільки методичних посібників з цього питання, але й сери програмних продуктів як для ЕОМ попередніх поколінь, так і для сучасних ПЕОМ. Пастух І. М. видав цілу серію методичних розробок з курсового проектування з машинознавства для всіх технічних спеціальностей університету, причому в цих роботах напрацьована оригінальна методика організації самостійної роботи студентів, яка забезпечує засвоєння знань та отримання навичок проектної діяльності з мінімальними затратами часу. Завдяки цьому забезпечена повна методична база навчального процесу студентів як денної, так і заочної форм навчання з дисципліни «Основи конструювання машин». Разом з іншими викладачами кафедри бере активну участь у створенні сучасних кабінетів і лабораторій кафедри.