Нижник Віктор Михайлович

д. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи університету, заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 21 травня 1960 р. в с. Чепоноси Хотинського району Чернівецької області. В 1979 р. успішно закінчив Чернівецький індустріальний технікум. Після служби в армії навчався у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування на Інженерно-економічному факультеті. Його науково-педагогічна діяльність розпочалася з 1987 р. на посаді молодшого наукового співробітника НДС та асистента кафедри організації і нормування праці. В 1990 р. він вступив до аспірантури Хмельницького технологічного інституту і в 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Згодом працював викладачем, старшим викладачем кафедри організації і нормування праці. В1995 р. Нижнику В. М. присвоєно звання доцента кафедри організації I нормування праці. З 1997 р. до 2001 р. навчався в докторантурі. У 2001 р. в Інституті економіки НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук. У 2003 р. йому присвоєно звання професора кафедри міжнародних економічних відносин. З 2002 р. працював на посаді проректора з економічних питань і соціального розвитку університету, з 2008 р. – проректора з фінансово-економічної діяльності, а з 2010 р. – проректора з науково-педагогічної роботи університету.

   Наукову та педагогічну діяльність професор Нижник В. М. з 2002 р. поєднує з розвитком І становленням кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету, яку очолює донині. За період з 2005 р. до 2015 р. колектив кафедри виконав роботи з трьох держбюджетних та чотирьох господоговірних тем. організував та провів 10 міжнародних науково-практичних конференцій у галузі сучасного міжнародного співробітництва України, євроінтеграційних відносин, підвищення людського потенціалу та економічної безпеки України.

   У його особистому творчому доробку – понад 200 наукових праць, зокрема 13 монографій та 6 підручників і посібників. Він активно працює у складі редакційних колегій наукових журналів “Вісник Хмельницького національного університету”, “Університетські наукові записки” та “International journal of economics and society (IJES)”. Під його науковим керівництвом 70 аспірантів та  здобувачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 10 докторантів здобули науковий ступінь доктора наук.

   У 2006 р. Нижник В. М. обраний академіком Академії наук вищої школи України, а в 2008 р. – академіком Академії економічних наук України за спеціальністю “Міжнародна економіка”. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, орденом Князя Костянтина Острозького Академії соціального управління, премією Сергія Подолинського та Почесними грамотами Хмельницької обласної ради та міського голови.