Косенков Володимир Данилович

 к. т. н., проф., декан факультету телекомунікаційних систем (1991-2614 рр.), завідувач кафедри фізики та електротехніки

Народився 1 січня 1945 р. в м. Валуйки Білгородської області (Російська Федерація). Після закінчення неповної середньої школи у 1959 р. вступив до Куп’янського автомеханічного технікуму Харківської області. У 1964 р. за направленням працював механіком у Кіровоградський області. У грудні 1964 р. був призваний до лав Радянської армії і проходив службу до вересня 1967 р. Під час служби в армії вступив до Тульського політехнічного інституту на спеціальність «Автоматика і телемеханіка». У 1969 р . після одруження, перевівся до Одеського політехнічного інституту на електромеханічний факультет, який закінчив з відзнакою у 1972 р. Під час навчання отримав два авторських свідоцтва на винаходи. З 1972 р. до грудня 1975 р. навчався в аспірантурі Одеського політехнічного Інституту. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук захистив у жовтні 1975 р. Під час навчання був Ленінським стипендіатом.

З грудня 1975 р. і донині працює в одному вищому навчальному закладі, а саме: спочатку в Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування, а нині – у Хмельницькому національному університеті. Пройшов шлях від асистента кафедри електротехніки до професора. Двадцять три роки був деканом факультету. Так, у 1991 р. був призначений деканом новоствореного факультету радіоелектроніки, який потім був перейменований на факультет комп’ютерної інженерії та радіоелектроніки. У 2003 р. на базі факультету комп’ютерної інженерії та радіоелектроніки був створений інститут телекомунікаційних І комп’ютерних систем, що включав факультет телекомунікаційних систем та факультет комп’ютерних систем і програмування. Косенков В. Д. був обраний директором новоствореного інституту та деканом факультету телекомунікаційних систем.

У 2012 р. замість інститутів в університеті були створені укрупнені факультети. Косенков В. Д. очолив факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, до складу якого увійшли три факультети: факультет програмування та комп’ютерних систем, факультет телекомунікаційних систем, факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій. За час роботи на факультеті були відкриті нові спеціальності, зміцнилася база кафедр та їх кадровий склад. З 1 березня 2014 р. Косенков В. Д. очолив кафедру фізики та електротехніки. Має понад 120 публікацій, серед яких близько 40 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, включаючи патент Великобританії та патент Франції. Автор двох навчальних посібників. Удостоєний звання «Відмінник освіти України». Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.