Каплун Віталій Григорович

 д. т. н., проф., завідувач кафедри деталей машин і ТММ (1971 – 19982 рр.), проректор з наукової роботи (1994 – 2008 рр.), проф. кафедри машинознавства, директор Науково-дослідного інституту ХНУ з трибології і матеріалознавства

Народився 11 серпня 1938 р. у с. Каскада Новоушицького району Хмельницької області в сім’ї службовця. У 1955 році закінчив середню школу і вступив до Львівського лісотехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1960 р. Після закінчення інституту працював на різних посадах на Заволзькому деревообробному заводі № 3 тресту № 15 «Будіндустрія»Горьковської області.

   З 1963 р. до 1966 року навчався в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту, в 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук. З 1966 р.. за направленням Міністерства освіти України, працював у Хмельницькому філіалі Українського поліграфічного інституту Ім. І. Федорова на посадах асистента та старшого викладача. З 1968 р. до 1978 р. працює у Хмельницькому технологічному Інституті побутового обслуговування на посаді доцента, з 1978 р. до 1988 р. – завідувач кафедри деталей машин І ТММ цього інституту.

   У1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук, йому було присвоєно вчене звання професора. У 1994 – 2008 рр. працював на посаді проректора з наукової роботи Хмельницького національного університету. З 2008 р. до 2015 р. – професор кафедри машинознавства, зараз – директор Науково-дослідного інституту ХНУ з трибології і матеріалознавства.

   За його Ініціативи в 1998 р. в університеті створені та успішно працюють під його керівництвом спільна з Міносвіти і НАЙ України лабораторія прогресивних методів зміцнення та Подільський фізико-технологічний центр, створюються новітні технології зміцнення поверхні деталей машин, інструменту й оснащення. Він створив територіальний інноваційний центр «Поділля» (технопарк) для впровадження наукових досліджень університету, нових технологій та проходження студентами практики, а також Регіональний Інформаційно-інноваційний центр енергозбереження.

   Каплун В. Г. зробив значний внесок у наукову, навчально-виховну та методичну роботи нашого університету. Під його керівництвом були закладені основи матеріально-технічної бази кафедри машинознавства, виконано 10 держбюджетних і 22 госпдоговірні науково-дослідні роботи, які впроваджені у виробництво, підготовлено та захищено 5 кандидатських та 1 докторська дисертації, опубліковано 242 наукові праці, зокрема – 25 авторських свідоцтв і патентів.