Гордєєв Анатолій Іванович

Народився 10 квітня 1954 р. у м. Хмельницький. У 1971 р. закінчив Хмельницьку середню школу №10. Упродовж 1971-1976 років навчався на механічному факультеті Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування та отримав диплом з відзнакою і кваліфікацію інженера-механіка. Трудову діяльність розпочав у 1976 році на посаді асистента кафедри технології машинобудування ХТІПО. У 1977-1979 роках служив в армії у званні сержанта взводу артилерійської розвідки (м. Високе Мито, Чехословаччина). Після захисту кандидатської дисертації у 1986 р. (м. Київ, КТІЛП) працював на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри. У 2011 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій раді ХНУ за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство та почав працювати на посаді професора кафедри технології машинобудування з 2012 року. Вчене звання професора кафедри технології машинобудування присвоєно МОН України в 2014 році.

Автор та співавтор понад 320 опублікованих наукових та науково-методичних праць, з яких: 7 монографій та три навчальних посібника з Грифом МОН, 82 статті у фахових виданнях, 144 публікації: статті у збірниках праць та тези доповідей, депоновані статті, 28 навчально-методичних видань, 7 авторських свідоцтв, 48 патентів України та 1 патент іноземної держави (Латвія).

У плані підготовки кадрів вищої кваліфікації є заступником голови спеціалізованої Вченої ради Д70.052.02 Хмельницького національного  університету. Веде наукове керівництво аспірантами, з яких двоє захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Бере участь у рецензуванні  дисертаційних робіт у якості опонента.

У 2008 році Анатолію Івановичу вручено відзнаку «Творець» (№ 218). За сприяння розвитку винахідництва та раціоналізації в Україні, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджений грамотами: Департаменту інтелектуальної власності (2008 р.), Управління освіти Хмельницької міської ради (2009 р.), Хмельницької обласної ради (2012 р.). Лауреат 8 конкурсів Обласної ради з науково-дослідних робіт за різними номінаціями (2005-2019 р.).

За багаторічну плідну працю у Хмельницькому національному університеті у 2016 році нагороджений ювілейною пам’ятною медаллю «Ветеран університету». У 2019 році нагороджений медаллю «За самовіддане служіння науці» та відзнакою «За сумлінну працю». У 2020 році нагороджений відзнакою «За службу державі».

У 2021 році указом Президента №406/2021 присвоєно почесне звання “Заслужений винахідник України” (ПЗ №019179).