Драпак Георгій Мефодійович

 к. т. н., професор, завідувач кафедри машин та апаратів легкої промисловості, декан факультету інженерних та інформаційних технологій,
директор інституту механіки та інформатики, професор кафедри машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

 Народився 11.10. 1949 р. у м. Проскурові (нині Хмельницький).

   У 1967 р. закінчив Хмельницьку СШ №6, у 1968 р. Хмельницьке ТУ №1. З 1968 до 1974 рр. навчався у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування, отримав кваліфікацію інженера-механіка. Почав викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри машин та апаратів. Навчався в аспірантурі Київського технологічного інституту легкої промисловості (КТІЛП). У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (науковий керівник – д.т.н., проф. Піскорський Г.А.).

   У 1993 р. був призначений в.о. завідувача кафедри машин і апратів. З 1994 до 2002 рр. обирався за конкурсом на посаду завідувача кафедри. Був ініціатором відкриття на кафедрі нової спеціальності «Електропобутова техніка».

   У 2002 р. Драпака Г. М. було обрано деканом факультету інженерних та інформаційних технологій, на цій посаді він працював до липня 2010 р.

   За його ініціативи у жовтні 2004 р. було створено Українсько-польський центр (УПЦ) ХНУ. Він же став першим директором УПЦ – на громадських засадах.

   Драпак Г. М. започаткував традицію проведення українсько-польських наукових конференцій для професорсько-викладацького складу: Сатанів – 2003 р., 2005 р., Краків – 2007 р., Кам’янець-Подільський – 2009 р.; і для студентів: Хмельницький – 2006 р., Краків – 2008 р.

   Драпак Г. М. був керівником трьох госпдоговірних робіт. Є автором або співавтором 123-х наукових праць, 24-х авторських свідоцтв і патентів, 8-ми навчальних посібників, 7 з яких мають гриф МОН України. Підготував трьох кандидатів наук.

   За сумлінну та активну науково-педагогічну діяльність Драпака Г. М. відзначено багатьма грамотами та подяками МОН України, обласної адміністрації, інших державних установ і організацій України та ректора ХНУ.