Бідюк Наталя Михайлівна

 д. п. н., проф., завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Народилася 3 лютого 1971 р. у м. Хмельницькому. В 1988 р. закінчила Хмельницьку ЗОШ № 25 і вступила до Тернопільського державного педагогічного Інституту на філологічний факультет. Свою педагогічну діяльність розпочала у Хмельницькій ЗОШ № 29, з якої перейшла на роботу у Технологічний університет Поділля на посаду викладача кафедри романо-германських мов (1993-2000 рр.). У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а в 2010 р. – доктора наук.

   Народилася 3 лютого 1971 р. у м. Хмельницькому. В 1988 р. закінчила Хмельницьку ЗОШ № 25 і вступила до Тернопільського державного педагогічного Інституту на філологічний факультет. Свою педагогічну діяльність розпочала у Хмельницькій ЗОШ № 29, з якої перейшла на роботу у Технологічний університет Поділля на посаду викладача кафедри романо-германських мов (1993-2000 рр.). У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а в 2010 р. – доктора наук.

   Бідюк Н. М. є визнаним науковцем у галузі педагогічної компаративістики, займається теоретичним обґрунтуванням концепції порівняльної професійної педагогіки в умовах реформування освіти не тільки в Україні, а й у інших державах. Результати її напрацювань широко представлені на багатьох міжнародних конференціях, форумах І конгресах США, Великої Британії, Польщі, Франції. Німеччини та інших країн.

   Наукова діяльність Бідюк Н. М. багатогранна та плідна: керівник дисертаційних досліджень (під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій), опонент на захистах кандидатських і докторських дисертацій, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), головний редактор наукового журналу «Порівняльна професійна педагогіка», член редакційної колегії наукового видання «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», директор Центру порівняльної професійної педагогіки. її творчий доробок становить понад 150 науково-методичних праць українською та англійською мовами. З-поміж них: монографії, навчально-методичні посібники (зокрема Із грифом МОН України), методичні розробки, освітні та робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій, які розкривають багатогранну професійну діяльність науковця у галузі Іноземної філології, педагогіки та педагогічної компаративістики.

   За сумлінну та активну науково-педагогічну працю нагороджена нагрудним знаком – медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.» (2011 р.) та численними грамотами й подяками МОН України, НАПН України, Хмельницького національного університету.