072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

2023

The discussion ends 10.03.2023

Specialty: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Educational level SECOND (MASTER'S)

Name of educational and professional program: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Гарант / Контактна особа: Інна Доценко, к.е.н., доц.

email: dotsenkoi@khmnu.edu.ua