Блажієвський Петро Вікторович

кандидат технічних наук, доцент кафедри основ проектування

 Народився 1 січня 1961 року в смт. Ярмолинці Хмельницької області в родині робітників. Після закінчення у 1978 р. Ярмолинецької середньої школи №1 вступив на механічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування на спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». В 1983 р. з відзнакою закінчив інститут і за розподілом Міністерства вищих навчальних закладів УРСР був направлений на роботу в інститут в науково-дослідний сектор інженером лабораторії віброакустики машин та споруд. З 1983 по 1985 рр. проходив строкову службу в рядах армії. Після демобілізації продовжив працювати в інституті на посаді наукового співробітника. У 1987-1990 рр. навчався в аспірантурі Московського технічного університету ім. М. Баумана, яку успішно завершив захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 1990 року працює на посаді викладача, з 1992 р. – на посаді старшого викладача, з 1994 р. і до останнього дня – доцента кафедри інженерної графіки, яка в 2016 році була реорганізована в кафедру основ проектування.

   Блажієвський П.В. був зачинателем сучасних підходів впровадження комп’ютерних технологій проектування та конструювання. Його базові курси «Комп’ютерні технології проектування та менеджменту», «Основи комп’ютерного дизайну», «Комп’ютерні технології проектування і моделювання швейних виробів» стали основою наскрізної комп’ютерної підготовки інженерів-механіків та технологів Хмельницького національного університету.

   Блажієвським П.В. зроблено вагомий внесок в експериментальні та теоретичні дослідження обробки гранітів для валів целюлозно-паперової промисловості.

   Завжди у пошуку, проявив себе як зрілий науковець здатний самостійно ставити та вирішувати наукові-технічні завдання. Був відповідальним виконавцем ряду господоговірних науково-дослідних робіт. Здобуток Блажієвського П.В. налічує понад 100 наукових робіт, 20 авторських свідоцтв та патентів, його розробки експонувалися на ВДНХ України та були впроваджені на виробництві.

   Блажієвський П.В. був локомотивом і душею відкриття в університеті абсолютно нового напряму підготовки «Архітектура та містобудування». Його ініціативність та наполегливість дозволили за короткий термін ліцензувати спеціальність і зробити перший набір студентів. Зважаючи на вагомий внесок у започаткування підготовки архітекторів спеціалізована аудиторія 3-416 носить ім’я П.В. Блажієвського.

   П. В. Блажієвський неодноразово відзначався керівництвом університету і області за високі досягнення у вихованні студентської молоді та підготовці спеціалістів.