Бегняк Віра Іванівна

 к.т.н, доцент, методист вищої категорії навчально-методичного відділу університету

 Народилася 23 січня 1944 року у м. Городку Хмельницької області. 1968 року закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Технологія виробів із шкіри» й отримала кваліфікацію інженера-технолога. Після закінчення інституту за направленням працювала у Запорізькому обласному управлінні побутового обслуговування.

   В університеті почала працювати з грудня 1972 року, пройшовши шлях від навчального майстра до доцента кафедри технології та конструювання виробів із шкіри. 1981 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а через чотири роки отримала вчене звання доцента. Після захисту дисертації три роки працювала заступником декана технологічного факультету, а з 1984 р. – двадцять років деканом заочного факультету. За її керівництва факультет перетворився із загальнотехнічного із 650 студентами до повноцінного факультету, який здійснював підготовку близько 2,5 тисяч студентів за 11 спеціальностями. На факультеті вперше в Україні була організована підготовка фахівців швейної галузі на базі диплома молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання.

   З 2004 року науково-педагогічну діяльність поєднує з науково-методичною роботою у навчально-методичному відділі університету, працюючи над створенням нормативної бази організації освітнього процесу та виконуючи функції координатора ЄКТС університету. За її безпосередньої участі підготовлені та видані збірники нормативних документів «Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у ХНУ», інформаційні пакети та інша документація. Неодноразово призначалася членом Науково-методичної комісії МОНУ та Державної акредитаційної комісії з легкої промисловості, брала безпосередню участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти.

   За період роботи на усіх посадах проявила себе як високопрофесійний фахівець і педагог, видала три навчальні посібники із грифом МОН України, має понад сто наукових та науково-методичних праць. Їй присвоєно почесні звання «Заслужений викладач університету», «Професор технологічного університету Поділля», відзначена численними нагородами державних та громадських організацій, неодноразово заносилася на Дошку пошани університету.

   Обиралася депутатом Хмельницької міської ради, очолювала комісію по роботі з молоддю. За сумлінну працю та громадську діяльність нагороджена медаллю «За трудову доблесть», знаком «Відмінник народної освіти України».