Bachelor. Computer engineering and programming. (language of instruction – English) 2021

Обговорення завершується: 18.02.2021

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Обговорення завершується: 18.02.2021

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерна інженерія та програмування

Керівник проектної групи: А.О. Нічепорук, к.техн.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Нічепоруку А.О. на електронну адресу: andrey.nicheporuk@gmail.com


Specialty: 123 Computer Engineering

Discussion ends: 02/18/2021

Education level: first (bachelor’s).

Name of educational and professional program: Computer Engineering and Programming

Project team leader: A.O. Nicheporuk, Ph.D., Assoc.

Comments and suggestions: please send a guarantor of the educational program – Nicheporuk A. to: andrey.nicheporuk@gmail.com