291 – Країнознавство

2020

Обговорення завершується: 10.09.2020

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Країнознавство

Керівник проектної групи: М.П. Олійник, д.і.н., проф.

Контактна особа: М.Олійник, mpoliynyk@ukr.net