263 – Охорона праці

2022, 2021

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 263 Цивiльна безпека

Назва освітньої програми: «Охорона праці (за галузями)»

Мета освітньої програми:  Підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері цивільної безпеки

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі цивільної безпеки за спеціальністю цивільна безпека. Акцент на здатності здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність під час управління процесами забезпечення охорони праці, функціонування системи управління охороною праці, використання методів і засобів забезпечення оптимальних умов виробництва.

Особливості програми: Інтеграція загальнотехнологічної та правової підготовки за
спеціалізацією «Охорона праці (за галузями)», зокрема, у галузі машинобудування

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 263 Цивiльна безпека

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Охорона праці (за галузями)»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми в галузі регулювання цивільною безпекою, які володіють належними компетентностями, необхідними для ідентифікації та оцінки потенційних джерел небезпек об’єктів господарювання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Професійна освіта за спеціальністю цивільна безпека. Акцент на здатності здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність під час управління процесами забезпечення охорони праці, функціонування системи управління охороною праці, використання методів і засобів забезпечення оптимальних умов виробництва.

Особливості програми: Програмою передбачено оволодіння основними методами інноваційної діяльності з охорони праці, поглиблене вивчення прикладних інформаційних технологій, цивільної безпеки сучасних виробництв та обов’язкова переддипломна практика у провідних фахових підприємствах, установах та організаціях, не залежно від форм власності та підпорядкування.