242 – Туризм і рекреація

2023

Обговорення завершується: 07.08.2023

Спеціальність: 242 «Туризм і рекреація»

Рівень освіти:  Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Туризм

Гарант/Контактна особа:–  Ігор ЖУРБА,

електронна адреса: igor.zhurba@ukr.net