242 -Туризм

2022

Обговорення завершується: 20.04.2022

Спеціальність: 242 Туризм

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Туризм

Керівник проектної групи: І. Є. Журба, д.е.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Журба І.Є, д.е.н., проф., на електронну адресу igor.zhurba@ukr.net