242 – Туризм

2019

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 242 ТУРИЗМ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Туризм»

Мета освітньої програми: Формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері рекреації, туризму і курортів

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна туристична освіта у галузі сфери обслуговування у поєднанні з поглибленим вивченням іноземної мови.

Особливості програми: Формування компетентностей фахівців, що забезпечують здатність вирішувати на практиці складні спеціалізовані завдання та прийняття глобальних рішень вищого управлінського рівня у сфері організації сталого розвитку туризму.